Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em DTTS

Thứ Tư, 08-07-2020, 03:43

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên vừa tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2016- 2020.

Từ sự hỗ trợ của đề án, sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình, 5 năm qua có gần 15 nghìn trẻ em người DTTS ở tỉnh Thái Nguyên được tăng cường tiếng Việt, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi giúp các em phát triển ngôn ngữ tiếng Việt tốt hơn. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức cho hơn 4.500 lượt cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên ở 63 trường mầm non, 55 trường tiểu học ở vùng DTTS trên địa bàn tỉnh được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, học tiếng DTTS để tăng cường giao tiếp, tạo sự tự tin cho học sinh.

THẾ BÌNH