Ra mắt mô hình "Con nuôi đồn biên phòng"

Thứ Tư, 21-08-2019, 03:09

Sáng 19-8, tại xã Ia Dom, huyện Ðức Cơ (Gia Lai), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức ra mắt mô hình "Con nuôi đồn biên phòng".

Ðây là chủ trương của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhằm giúp đỡ các cháu học sinh hiếu học nhưng mồ côi không nơi nương tựa, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới để các cháu có điều kiện ăn, ở, học tập. Chương trình cũng góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc. Kinh phí để thực hiện mô hình do cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị tự nguyện đóng góp. Ðến nay đã có 4/8 đồn biên phòng nhận nuôi năm cháu. Dự kiến trong tháng 9, các đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch, khảo sát và nhận con nuôi theo mô hình, bảo đảm mỗi đồn biên phòng nhận từ hai đến ba cháu. Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tặng mỗi em học sinh một chiếc xe đạp.

Phan Hòa