Quảng Trị giúp người dân biên giới phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Tư, 12-08-2020, 04:07

Tỉnh Quảng Trị có gần 200 km đường biên giới đất liền chung với nước bạn Lào, có chín đồn biên phòng Việt Nam làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới đất liền Tổ quốc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa lập hơn 60 chốt kiểm tra và 12 tổ cơ động căng mình 24 giờ trong ngày ngăn chặn người nhập cảnh trái phép qua biên giới và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân khu vực biên giới; đồng thời, duy trì nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của người dân, phương tiện.

Ngoài ra, từ tin báo của nhân dân, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ 23 vụ với 32 người nhập cảnh trái phép, tổ chức cách ly tập trung đúng thời hạn và phạt xử lý vi phạm hành chính.

QUANG HUY