Nguồn vốn ưu đãi giúp 2.000 hộ DTTS thoát nghèo

Thứ Tư, 08-07-2020, 03:45
Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện Bù Đăng (Bình Phước) giải ngân vốn ưu đãi cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Trong ba năm gần đây, nguồn vốn tín dụng ưu đãi do Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai tại tỉnh Bình Phước đã giúp hơn 17.900 lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số (DTTS) được tiếp cận vay vốn.

Hiện tại có 14 chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đang được triển khai, trong đó 11 chương trình chung và ba chương trình dành riêng cho hộ đồng bào DTTS. Trong giai đoạn 2017-2020, doanh số cho vay đối với hộ đồng bào DTTS đạt hơn 452 tỷ đồng, với dư nợ bình quân khoảng 23,2 triệu đồng. Nguồn vốn này đã giúp thoát nghèo cho khoảng 2.000 hộ, thu hút và tạo việc làm cho 500 lao động, giúp 420 học sinh, sinh viên nghèo người DTTS được vay vốn học tập, xây dựng 13.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường và 137 ngôi nhà. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo, ngăn chặn tình trạng cầm cố đất, vay lãi nóng, giảm thất học và các tệ nạn xã hội trong vùng đồng bào DTTS trong thời gian qua.

Tin và ảnh: NHẤT SƠN