Huyện Tuyên Hóa hình thành vùng chuyên canh bưởi

Thứ Tư, 26-08-2020, 01:09

5 năm qua, nhiều hộ dân ở huyện miền núi Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã mạnh dạn chuyển đổi, cải tạo vườn tạp sang trồng các loại cây có giá trị, nhất là cây bưởi Phúc Trạch mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Nhờ cây bưởi, nhiều hộ dân đã thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuyên Hóa, nhờ giá trị cao của loại cây này cho nên chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào trồng, đến cuối tháng 7-2020, trên địa bàn có hơn 70 ha bưởi, nhiều hộ trồng bưởi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng, trong đó có người thu nhập đến hàng tỷ đồng. Huyện đang chỉ đạo các xã Sơn Hóa, Hương Hóa, Thanh Hóa, Thanh Thạch xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả có múi; hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân đầu tư thâm canh và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng quả bưởi, từng bước xây dựng sản phẩm OCOP, tạo thương hiệu để nâng cao thu nhập cho người dân.

HOÀNG PHÚC