Hơn 37 tỷ đồng thực hiện dự án "Phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái"

Thứ Tư, 24-06-2020, 05:20

UBND tỉnh Ðiện Biên vừa tiếp nhận 1.631.951 USD (tương đương hơn 37 tỷ đồng) của tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam để thực hiện dự án "Phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em gái" tại hai huyện Tuần Giáo và Mường Chà từ ngày 1-3-2020 đến ngày 28-2-2023.

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ giảm thiểu số lượng phụ nữ và trẻ em gái người dân tộc thiểu số, có độ tuổi từ 12 đến 30 bị mua bán, bóc lột và bạo lực… Các hoạt động của dự án như: tập huấn, nâng cao nhận thức cho phụ nữ hiểu quyền tự bảo vệ mình và bạn bè khỏi nguy cơ bị bóc lột, là nạn nhân của tội phạm mua bán người từ việc tham gia các hoạt động cộng đồng; trẻ em gái được trao quyền tự bảo vệ bản thân và bạn bè của mình khỏi nguy cơ bị mua bán, bóc lột và bạo lực thông qua việc tham gia các hoạt động công cộng; phụ nữ, trẻ em gái được trao quyền thông qua việc củng cố tình trạng kinh tế của chính mình…

THÚY LAN