Hỗ trợ thông tin khí tượng nông nghiệp cho nông dân

Thứ Tư, 25-03-2020, 03:04

UBND tỉnh Điện Biên vừa có văn bản đồng ý tiếp nhận nguồn tài trợ 40 nghìn USD (tương đương 920 triệu đồng) từ Tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam để thực hiện Dự án Tăng cường dịch vụ thông tin khí tượng nông nghiệp (CliSM) tại tỉnh Điện Biên, thời gian thực hiện từ tháng 1-2020 đến tháng 12-2021.

Dự án sẽ hỗ trợ nông dân người dân tộc thiểu số (DTTS), nhất là phụ nữ, thuộc các xã: Mường Phăng, Pá Khoang (thành phố Điện Biên Phủ) và các xã: Ẳng Nưa, Ẳng Cang (huyện Mường Ảng), được tăng cường dịch vụ thông tin khí tượng nông nghiệp với các kết quả chủ yếu: Đánh giá và xác định nhu cầu về sử dụng thông tin khí tượng nông nghiệp; Xây dựng mô hình và tài liệu hóa quá trình thực hiện; Chia sẻ quy trình ứng dụng mô hình.

LÊ LAN