Hỗ trợ gạo cho hơn 5.500 học sinh vùng đặc biệt khó khăn

Thứ Tư, 13-05-2020, 02:25

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình và UBND các huyện, thị xã phối hợp Cục Dự trữ nhà nước khu vực Bình Trị Thiên tiến hành cấp phát gạo hỗ trợ học sinh các trường phổ thông vùng đặc biệt khó khăn trong học kỳ II năm học 2019-2020 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, toàn tỉnh có 5.508 học sinh từ cấp tiểu học đến THPT được nhận 410.325 kg gạo hỗ trợ, với định mức mỗi học sinh 15 kg/tháng. Việc cấp phát gạo ngay khi học sinh đi học trở lại sau một thời gian nghỉ học vì đại dịch Covid-19 đã góp phần hỗ trợ kịp thời để các gia đình vơi bớt khó khăn, động viên, khích lệ các em học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn yên tâm đến trường.

HOÀNG PHÚC