Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số

Thứ Ba, 01-10-2019, 10:15
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang thăm hỏi đồng vào các dân tộc thiểu số.

NDĐT - Ngày 1-10, tại xã Xuân Quang (huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang), Ủy ban Dân tộc, Tổng cục Thống kê phối hợp UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ ra quân điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019.

Dự lễ có các Ủy viên T.Ư Đảng: Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang.

Mục đích của điều tra thu thập thông tin nhằm cung cấp toàn diện thông tin về dân số và phân bố dân cư, tiếp cận cơ sở hạ tầng, kinh tế, nghèo đói, an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; y tế, vệ sinh môi trường nông thôn; cán bộ đảng viên; di cư tự do; tôn giáo, tín ngưỡng; an ninh nông thôn vùng dân tộc thiểu số để hình thành hệ thống thông tin, số liệu thống kê, phản ánh thực trạng của 53 dân tộc thiểu số phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc; điều hành, hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Đối tượng điều tra, gồm: nhân khẩu thực tế thường trú tại các hộ dân cư người dân tộc thiểu số tính đến thời điểm điều tra; điều kiện kinh tế - xã hội và nhà ở của hộ dân tộc thiểu số; tình hình kinh tế, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục của các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I, II và III (theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28-4-2017) và các xã, phường, thị trấn không thuộc các khu vực trên nhưng có địa bàn vùng dân tộc thiểu số. Phạm vi điều tra được thực hiện tại tại 440 huyện và 5.464 xã của 54 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư (bao gồm 51 tỉnh có xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi và ba địa phương có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống là: TP Hồ Chí Minh, Long An và Bình Dương).

Phát biểu tại Lễ ra quân, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến khẳng định, kết quả cuộc điều tra sẽ đưa ra những số liệu tin cậy để giúp các cơ quan T.Ư và các địa phương vùng dân tộc thiểu số có căn cứ đánh giá chính xác về kết quả thực hiện các chính sách dân tộc đến năm 2020 và xây dựng chiến lược phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp thực hiện tốt cuộc điều tra; đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiếp nhận, quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019.

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc phối hợp chặt chẽ Cục Thống kê, các cơ quan, ban, ngành và chính quyền các cấp triển khai các biện pháp nghiệp vụ, áp dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt các phương án điều tra. Đồng chí mong muốn các hộ đồng bào dân tộc thiểu số phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, góp phần vào thành công của cuộc điều tra.

Thời gian thu thập thông tin điều tra dân tộc thiểu số tại các địa bàn kết thúc chậm nhất vào 31-10-2019.

HẢI CHUNG