Đầu tư gần 700 triệu đồng xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng

Thứ Tư, 20-11-2019, 01:49
Huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) vừa tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng cho Bản Kè, thuộc xã vùng cao Lâm Hóa. Bản Kè có 59 hộ với 234 nhân khẩu là người Mã Liềng (thuộc dân tộc Chứt).
Từ trước đến nay, người dân phải sinh hoạt trong nhà sinh hoạt cộng đồng đã xuống cấp nghiêm trọng. Vì vậy, công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân gặp nhiều khó khăn. UBND huyện Tuyên Hóa đã đầu tư gần 700 triệu đồng xây dựng công trình nhà sinh hoạt cộng đồng ở Bản Kè với diện tích 133 m2, theo kiến trúc nhà sàn mang đậm bản sắc dân tộc. Công trình đáp ứng mong mỏi, nguyện vọng của đồng bào Mã Liềng nơi đây.
HOÀNG PHÚC