Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” ở Tuyên Quang

Thứ Tư, 13-05-2020, 02:25
Sản phẩm chè shan tuyết Hồng Thái được công nhận thương hiệu và có uy tín trên thị trường.

Na Hang là huyện vùng cao của tỉnh Tuyên Quang, có hơn 46 nghìn dân với 12 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 89% chủ yếu là người Tày, Dao, H’Mông cho nên đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao.

Triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, huyện Na Hang đã tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn chế biến với tiêu thụ. Đồng thời, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân. Do vậy, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm, từ 50,08% năm 2015 xuống còn 29,04% năm 2019. Trong quá trình thực hiện huyện luôn gắn với xây dựng nông thôn mới, do vậy đã góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế ở mỗi địa phương.

Tin, ảnh: HẢI CHUNG