250 đại biểu dự Đại hội các dân tộc thiểu số Lào Cai

Thứ Tư, 02-10-2019, 15:26
Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai đã khai mạc sáng 2-10, tại TP Lào Cai.

NDĐT - Ngày 2-10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Lào Cai lần thứ hai, đã diễn ra với 250 đại biểu, đại diện cho 483 nghìn đồng bào các dân tộc trong tỉnh, của 25 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn.

Trong những năm qua, tỉnh Lào Cai đã thực hiện 120 chính sách đầu tư, hỗ trợ cải thiện và nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS; các chính sách dân tộc đã được cụ thể hóa và triển khai kịp thời, phát huy hiệu quả, cho nên bộ mặt nông thôn, vùng đồng bào DTTS đã có nhiều đổi thay. Từ năm 2014 đến nay, đã đầu tư 877 tỷ đồng để xây dựng mới 1.237 công trình giao thông, điện lưới, thủy lợi, trường học, trạm y tế...; hỗ trợ phát triển sản xuất cho 168 nghìn lượt hộ nông dân về giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp, công cụ sản xuất; tổ chức tập huấn, tham quan, học tập kinh nghiệm tạo sinh kế cho đồng bào DTTS.

Đến nay, 100% xã có đường ô-tô thuận tiện, có trạm y tế, có điện lưới quốc gia, với 89% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 84% người dân ở khu vực nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Trong 5 năm qua, có 95% lượt hộ nghèo được vay vốn lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất, 100% hộ nghèo người dân tộc được cấp thẻ bảo hiểm y tế, hơn 750 nghìn lượt học sinh được hỗ trợ chi phí học tập và 189 nghìn lượt hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện.

Tuy nhiên, kinh tế ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc còn chậm phát triển; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc còn cao; vẫn còn tình trạng đồng bào di cư tự do và một bộ phận phụ nữ người dân tộc đi khỏi địa phương, lấy chồng nước ngoài.

Đại hội đã đề ra sáu giải pháp, trong đó tập trung vào phát triển sản xuất; đẩy nhanh xóa đói giảm nghèo bền vững; phát triển giáo dục, văn hóa, xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, giảm dần xã đặc biệt khó khăn, phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết các dân tộc, bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Đại hội đã bầu 41 đại biểu xuất sắc đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II sẽ diễn ra trong thời gian tới tại Thủ đô Hà Nội.

Tin, ảnh: QUỐC HỒNG