Yên lòng người dân bị giải tỏa, chờ tái định cư

Thứ Hai, 27-04-2020, 22:05

Theo quyết định mới nhất của UBND thành phố, từ ngày 20-4, trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố sẽ được hỗ trợ chi phí thuê nhà tạm cư.

Cụ thể, thành phố quy định về mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư, di dời khẩn cấp khỏi chung cư bị hư hỏng nặng có nguy cơ sụp đổ cao; khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi thiên tai khác; khu ô nhiễm môi trường đe dọa tính mạng con người mà không có quỹ nhà ở tạm cư, tái định cư trên địa bàn thành phố. Theo đó, mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư được áp dụng theo bốn khu vực, nơi có vị trí nhà ở bị thu hồi. Trong đó, mức hỗ trợ cao nhất ở khu vực bốn là 15 triệu đồng/hộ/tháng; khu vực ba là 18 triệu đồng/hộ/tháng; khu vực hai là 21 triệu đồng/hộ/tháng; khu vực một là 24 triệu đồng/hộ/tháng. Đồng thời, trong quá trình thực hiện việc hỗ trợ tạm cư, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh thì UBND quận, huyện có văn bản báo cáo, đề xuất gửi các sở, ngành có liên quan để được hướng dẫn thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền thì các sở, ngành báo cáo, đề xuất trình UBND thành phố quyết định.

Cùng với đó, UBND thành phố cũng chấp thuận chủ trương thực hiện việc lấy ý kiến người dân trong quá trình xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đây là một bước đi không thể thiếu nhằm thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 9-3-2020 của Chính phủ về việc thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch. Dự kiến, các quận, huyện sẽ tiến hành lấy ý kiến của người dân có đất bị thu hồi về hệ số điều chỉnh giá đất, sau đó đề xuất lên Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố trong tháng 5-2020 và sở này sẽ trình lên để UBND thành phố ban hành hệ số điều chỉnh giá đất vào tháng 6-2020.

Dễ thấy rằng, thời gian qua, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư là một trong những vấn đề nan giải, gây nhiều bức xúc trong nhân dân trong quá trình triển khai các dự án có thu hồi đất tại thành phố. Theo quy trình thông thường, thời gian thu hồi đất mất khoảng vài trăm ngày, nhưng trên thực tế thường kéo dài bình quân khoảng bốn năm; cá biệt, có không ít dự án thời gian thu hồi đất kéo dài hơn 10 năm vẫn chưa xong do có sự chênh lệch lớn giữa mức giá đất áp dụng tại thời điểm bồi thường với giá đất giao dịch trên thị trường. Không những vậy, cũng có không ít dự án đã phát sinh khiếu nại, kiện cáo do chủ đầu tư dự án chậm trễ trong việc triển khai dự án hoặc chi trả tiền (bồi thường, hỗ trợ...) cho người bị thu hồi đất. Do vậy, việc thành phố áp dụng chính sách mới về hỗ trợ chi phí thuê nhà tạm cư nêu trên và lấy ý kiến người dân về hệ số điều chỉnh giá đất một cách công khai, minh bạch được xem là bước tiến đáng mừng đối với cả người dân lẫn các cấp chính quyền cũng như các nhà đầu tư, là cú huých thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu tư kinh tế - xã hội được nhanh hơn. Điều còn lại là người dân mong mỏi những chủ trương, chính sách của thành phố sẽ được các sở, ngành, quận, huyện và cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhanh chóng, nghiêm túc, đầy đủ, công khai, minh bạch, công bằng, hợp tình, hợp lý.

HÀ CHÂU