Tăng chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính trị - xã hội trong doanh nghiệp

Thứ Năm, 14-11-2019, 20:29
Thời gian qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố đã quan tâm nhiều hơn đến việc nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.

Các tổ chức đảng đã xây dựng quy chế làm việc từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt và chất lượng sinh hoạt chi bộ tương đối khá. Theo khảo sát mới đây của Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng thành phố đối với 611 chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và 38 đơn vị chi bộ đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, trong 827 lần dự họp chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, có 42% được đánh giá tốt, 42,5% khá, 14,4% trung bình và 1,1% chưa tốt. Trong khi đó, ở 51 lần dự họp chi bộ đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, có 35,20% đánh giá tốt, 64,71% khá và trung bình, không có trường hợp chưa tốt. Qua đó phần nào cho thấy, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp đã duy trì nền nếp và chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đối với tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp, phần lớn từng bước phát huy vai trò, chức năng đại diện, tham gia tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, người lao động chấp hành pháp luật; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất của người lao động để kiến nghị chủ doanh nghiệp giải quyết. Tuy vậy, vẫn còn một số tổ chức đảng, chính trị - xã hội hoạt động chưa hiệu quả. Một số chi bộ chưa thật sự quan tâm chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung còn dàn trải, chưa thiết thực. Một số tổ chức đảng ít có nội dung sinh hoạt chuyên đề, đảng viên hạn chế tham gia phát biểu ý kiến thảo luận. Nội dung phát biểu phần nhiều phản ánh các vấn đề bức xúc, báo cáo kết quả công tác cá nhân hoặc thống nhất với dự thảo báo cáo và nhận xét, đánh giá chi ủy hay người chủ trì… Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong một số doanh nghiệp chưa phát huy hết vai trò, chức năng, nhiệm vụ; chưa quan tâm thường xuyên đến công tác tuyên truyền, giáo dục về nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống cho công nhân lao động. Một số tổ chức chính trị - xã hội chưa kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, cho nên còn xảy ra nhiều tranh chấp lao động dẫn đến ngừng làm việc tập thể mang tính tự phát, không đúng quy định pháp luật.

Chính vì thế, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính trị - xã hội trong các loại hình doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng trong tình hình mới hiện nay, đòi hỏi sự kiên trì, sâu sát và quyết tâm cao của hệ thống chính trị. Các cấp ủy đảng, nhất là cấp chi bộ cần phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, tuyên truyền vận động người sử dụng lao động, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, vệ sinh môi trường và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng phong trào trong đảng viên, đoàn viên và người lao động cần được đẩy mạnh với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp từng loại hình doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động này, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội sẽ phát hiện, tập hợp, xây dựng lực lượng tiên tiến, ưu tú trong doanh nghiệp, tạo nguồn để phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên; qua đó từng bước xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh và hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn.

LINH NGUYỄN