Phát huy tính sáng tạo của người dân thành phố

Thứ Sáu, 21-06-2019, 00:55

Ðể xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, thật sự là đầu tàu, là động lực, tạo sức hút và sức lan tỏa lớn đối với vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước, việc khơi dậy và phát huy truyền thống năng động, sáng tạo của người dân là nhân tố căn bản nhất trong động lực phát triển của thành phố, là một chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược.

Chính vì thế, giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh ra đời như một luồng gió mới thổi vào phong trào sáng tạo của thành phố, với mục đích tôn vinh các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có các công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo đã và đang phát huy tác dụng, đạt hiệu quả cao trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố. Lần đầu tiên tổ chức, Hội đồng tuyển chọn cấp thành phố đã chọn ra 44 công trình từ hơn 100 hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng để trao giải trên bảy lĩnh vực. Có thể nhận thấy, nhiều sản phẩm được trao giải đã ít nhiều phát huy hiệu quả khi ứng dụng vào thực tế, tạo sự hài lòng, đồng thuận trong quần chúng nhân dân.

Ðể sáng tạo trở thành động lực phát triển của thành phố trong thời gian tới, các cấp, các ngành thành phố cần tập trung rà soát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ những việc nhỏ nhất, chi tiết nhất; phải đề ra những giải pháp, lộ trình cụ thể, thật sự sáng tạo để thực hiện và kết quả đạt được phải thực chất và cao hơn. Thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, nghiên cứu các chính sách đột phá về khoa học - công nghệ của thành phố, tập trung sáng tạo, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm và ý tưởng có tính ứng dụng cao. Trong đó, chú trọng nghiên cứu các đề tài khoa học, giải pháp công nghệ trong các ngành, lĩnh vực then chốt như công nghệ thông tin, quy hoạch - kiến trúc, xây dựng, tài nguyên - môi trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,… và những vấn đề mà người dân đang quan tâm như cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, cho người dân; giải quyết tình trạng kẹt xe, ngập nước, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân…

Ban tổ chức giải thưởng thành phố cần nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Quy chế giải thưởng để tổ chức các lần sau được tốt hơn và sớm công bố để các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đăng ký và có thời gian hoàn thiện công trình, sản phẩm, giải pháp để tham gia xét giải thưởng ngày càng uy tín, chất lượng.

Với những cách làm nêu trên, giải thưởng sẽ tạo sự lan tỏa, khuyến khích và động viên tinh thần, sự lao động nghiêm túc của các tập thể, cá nhân, khẳng định năng lực sáng tạo, tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống sáng tạo của thành phố. Giải thưởng sẽ là nguồn cổ vũ, khơi dậy phong trào thi đua lao động sáng tạo, hình thành văn hóa sáng tạo trong thời kỳ mới, thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 để góp phần xây dựng và phát triển thành phố trước yêu cầu phát triển mới, hội nhập quốc tế của đất nước và đòi hỏi của nhân dân.

Linh Nguyễn