Khảo sát để đánh giá chất lượng cán bộ, công chức

Thứ Hai, 25-03-2019, 21:29

Một công bố mới đây của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh về khảo sát chỉ số hài lòng của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan chính quyền cho thấy tỷ lệ hài lòng trong khảo sát độc lập và tỷ lệ do các cơ quan, đơn vị tự công bố có sự chênh lệch rất lớn về độ trung thực và chất lượng.

Trong khi các bản tự công bố của cơ quan hành chính từ cấp xã, phường, thị trấn đến quận, huyện và sở, ngành có tỷ lệ hài lòng của người dân thường đạt hơn 80%, thậm chí có nơi là 90 đến 95%. Thế nhưng, trong bản công bố của Ủy ban MTTQ thành phố, tỷ lệ hài lòng ở nhiều đơn vị chỉ đạt một nửa, thậm chí là rất thấp. Thí dụ như đợt khảo sát tại các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND quận 1, quận 12 và huyện Hóc Môn mới đây, trong số bốn chỉ số đánh giá là: Thái độ của công chức trong quá trình cung cấp dịch vụ; Chất lượng hướng dẫn công dân làm thủ tục hành chính; Tổng số lần đi lại để hoàn thành thủ tục hành chính; Minh bạch về tài chính, thì ở chỉ số hài lòng không có đơn vị nào vượt qua 60% trong tổng thang điểm đánh giá. Ở chỉ số hài lòng (với các tiêu chí: quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ nhanh, tiện lợi; công chức có thái độ tốt; hồ sơ giải quyết đúng hẹn; công chức có trình độ chuyên môn tốt và thời gian công chức xử lý hồ sơ nhanh, hợp lý) thì tại huyện Hóc Môn, người dân chỉ chấm được 4%, trong khi đó, cao nhất như tại quận 1 cũng chỉ đạt 41%. Bản khảo sát này cũng đánh giá một thực tế khiến người dân không hài lòng trong quá trình làm thủ tục hành chính là: thủ tục còn rườm rà, chưa công khai rõ ràng; công chức có thái độ chưa tốt, tác phong thiếu chuyên nghiệp; trễ hẹn theo lịch và công chức còn vòi vĩnh, nhũng nhiễu.

Năm 2019 là năm TP Hồ Chí Minh lấy chủ đề cải cách hành chính làm nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội. Kết quả khảo sát này có thể là một bản tham chiếu về chất lượng thật sự của cán bộ, công chức trong công tác phục vụ nhân dân. Là đối tượng tiếp xúc trực tiếp, nhiều nhất với người dân, cán bộ, công chức các quận, huyện, đơn vị cần có trách nhiệm cao, thái độ đúng mực. Ngoài năm quận, huyện, đơn vị được khảo sát trực tiếp vừa qua, thành phố còn rất nhiều địa phương, đơn vị cần được khảo sát thực tế như thế để thành phố có những đánh giá chính xác về chất lượng cán bộ, công chức. Đó là cơ sở, chất liệu để thành phố đề ra những chính sách trong quản lý, vận hành bộ máy chính quyền tại các địa phương, đơn vị. Có thể trong lần đầu thực hiện khảo sát theo hình thức này, đơn vị khảo sát vẫn chưa thể hoàn chỉnh được tiêu chí để có được những kết quả chính xác nhất nhằm phục vụ công tác tham mưu UBND thành phố. Để chất lượng các cuộc khảo sát tốt hơn, đơn vị khảo sát cũng cần tổ chức tốt việc tuyên truyền, áp dụng các phương pháp hiện đại, khoa học nhằm ghi nhận đa dạng và chính xác hơn những đánh giá khách quan từ người dân.

NAM HƯƠNG