Chấn chỉnh hoạt động của hội cha mẹ học sinh

Thứ Năm, 13-09-2018, 22:58

Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD - ÐT) TP Hồ Chí Minh vừa có Văn bản số 3055/GDÐT-CTTT gửi lãnh đạo các phòng GD - ÐT; hiệu trưởng các trường THPT; giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc để hướng dẫn những nội dung trọng tâm trong cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học.

Theo văn bản hướng dẫn của Sở GD - ÐT thành phố, trong cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm, ngoài việc thông tin về những nội dung trọng tâm kế hoạch năm của ngành giáo dục thành phố, kế hoạch chương trình giảng dạy, học tập trong năm học của nhà trường; những chế độ, chính sách liên quan học sinh..., hiệu trưởng, thầy cô giáo chủ nhiệm lớp cần trao đổi, thông tin đến cha mẹ học sinh những nội dung khác như tăng cường quản lý giờ giấc học tập, vui chơi sinh hoạt cá nhân của con em mình; phối hợp nhà trường trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường; thường xuyên liên lạc với nhà trường để nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt của học sinh. Nội dung cuộc họp còn đề cập việc cha mẹ học sinh khi đưa, đón con không đậu xe dưới lòng lề đường hay trước cổng trường; không giao xe gắn máy cho con đi học hoặc tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi theo quy định; đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy; khuyến khích cha mẹ học sinh cho con đi học bằng xe buýt hoặc đi bộ đến trường.

Liên quan đến tổ chức và hoạt động của hội cha mẹ học sinh, năm 2011 Bộ GD - ÐT đã ban hành Thông tư 55/2011/TT - BGDÐT về Ðiều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh. Theo đó, ban đại diện cha mẹ học sinh là những người do cha mẹ học sinh từng trường, từng lớp cử ra để phối hợp nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và đại diện cho cha mẹ học sinh thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh; phối hợp tổ chức các cuộc họp cha mẹ học sinh trong năm học. Ban đại diện còn có nhiệm vụ tham gia giáo dục đạo đức học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi; giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp nhà trường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước; nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh.

Tuy nhiên, thực tế hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh các trường trong thành phố những năm qua dường như không theo quy định của ngành giáo dục và các cơ quan chức năng. Mỗi lần họp mặt, nội dung chủ yếu mà ban đại diện cha mẹ học sinh các trường, các lớp thông báo là những khoản tiền phải đóng góp ngoài quy định. Tình trạng này xảy ra liên tục, kéo dài nhiều năm không chỉ gây bức xúc trong dư luận, làm méo mó hình ảnh, chức năng của hội cha mẹ học sinh mà còn làm ảnh hưởng uy tín của trường.

Năm học mới 2018 - 2019 đã bắt đầu. Các trường phổ thông trong thành phố đang chuẩn bị họp mặt cha mẹ học sinh. Nhiều cha mẹ học sinh cho rằng, để Văn bản số 3055/GDÐT - CTTT của Sở GD - ÐT thành phố thật sự đi vào thực tế, ban giám hiệu nhà trường, các thầy giáo, cô giáo chủ nhiệm cần có giải pháp giúp ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường và từng lớp hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ; điều chỉnh hoạt động đúng theo điều lệ về ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ GD - ÐT ban hành. Trước mắt, thủ trưởng các đơn vị giáo dục; hiệu trưởng các trường phổ thông; giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên cũng như ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm những nội dung trọng tâm trong cuộc họp đầu năm học theo hướng dẫn của Sở GD - ÐT.

NGUYỄN HÙNG