Cần nhiều giải pháp để tinh giản biên chế

Thứ Hai, 09-04-2018, 14:23

Tinh giản biên chế là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng được đặt ra đối với bộ máy hành chính của thành phố. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng việc tinh giản biên chế trong thời gian qua vẫn chưa đạt kết quả như mong đợi.

Tháng 9-2015, Thành ủy TP Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 206-KH/TU về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC). Thực hiện chủ trương của Thành ủy, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện; ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị kiện toàn bộ máy theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt các khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực... với chỉ tiêu đến năm 2021, bộ máy hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập toàn thành phố phải giảm ít nhất 10% tổng số biên chế so với năm 2015, tương đương khoảng 14.000 người.

Tuy nhiên, số biên chế giảm được tính từ năm 2015 đến nay vẫn còn rất khiêm tốn so với yêu cầu. Mặt khác, theo chủ trương, kế hoạch, việc tinh giản không giới hạn về đối tượng, từ CC, VC, những người không giữ chức vụ cho đến chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận, huyện; giám đốc, phó giám đốc các sở, ngành... bất cứ ai nếu không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu công việc hoặc dôi dư ra sau khi sắp xếp lại bộ máy; những người làm việc không hiệu quả hoặc không cần thiết trong công việc, đều là những đối tượng có thể bị giảm biên chế. Dù vậy, trong thực tế, phần lớn số biên chế giảm là những người nghỉ hưu trước tuổi, chuyển công tác hoặc xin nghỉ việc... Do vậy, để hoàn thành chỉ tiêu cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa ở tất cả các địa phương, đơn vị.

Một trong những điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị thực hiện tinh giản biên chế nhưng vẫn bảo đảm các mặt hoạt động một cách bình thường, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân là Chương trình cải cách thủ tục hành chính đang được thành phố thực hiện khá hiệu quả. Bằng việc rà soát, bãi bỏ khâu trung gian, bãi bỏ các thủ tục không còn phù hợp; giảm hoặc đơn giản hóa các bước thủ tục; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ..., công việc hành chính ở tất cả các cấp, các ngành trong thành phố đều có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ người dân, tổ chức, doanh nghiệp hài lòng khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính ngày một tăng lên, đồng thời góp phần giảm bớt cán bộ, nhân viên ở các cơ quan hành chính, đơn vị dịch vụ công.

Những năm gần đây, khi thành phố và các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh việc tiếp nhận, xử lý công việc, thông báo và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng in-tơ-nét; xây dựng kho dữ liệu dùng chung; kết nối dữ liệu; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ người dân đã có nhiều tiến bộ và cũng đang được tiếp tục triển khai. Đây có thể coi là những thuận lợi để các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tiếp tục rà soát bộ máy, giảm bớt khâu trung gian, giảm bớt CB, CC, VC, nhân viên văn phòng trong đơn vị mình, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giảm biên chế trên phạm vi thành phố. Mặt khác, Ủy ban MTTQ thành phố đang triển khai kế hoạch khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn; khảo sát lấy ý kiến người dân về thái độ giao tiếp ứng xử của CB, CC, VC các cơ quan hành chính, đơn vị dịch vụ công. Đây là những thông tin quan trọng giúp thủ trưởng, ban lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đánh giá năng lực chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ của CB, CC, VC trong đơn vị, xác định chính xác những người thuộc diện phải tinh giản…

Giảm biên chế là công việc phức tạp, khó khăn bởi nó liên quan trực tiếp đến việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của không ít CB, CC, VC. Do vậy, thực hiện công việc này không chỉ đòi hỏi sự công tâm, minh bạch, công bằng của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị mà còn cần sự lãnh đạo chặt chẽ của chi bộ, đảng bộ cơ quan, sự tham gia giám sát của MTTQ các cấp.

NGUYỄN HÙNG