Ðẩy mạnh triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử

Thứ Năm, 26-12-2019, 21:22

Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe (HSSK) điện tử giai đoạn 2019 - 2025. Mục tiêu được đưa ra là mỗi người dân thành phố đều có một HSSK điện tử nhằm tạo sự kết nối liên thông dữ liệu về tình hình sức khỏe, dữ liệu khám, chữa bệnh giữa các cơ sở y tế với nhau, bảo đảm tính liên tục trong công tác chăm sóc hướng đến mục tiêu mọi người dân đều được quản lý sức khỏe.

Thành phố phấn đấu đến năm 2022, thu thập dữ liệu ban đầu về tình hình sức khỏe người dân; đến năm 2025, cập nhật đầy đủ dữ liệu và thông tin về tình hình sức khỏe của người dân diễn biến theo thời gian. Cùng với đó, thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm tính bảo mật và an toàn dữ liệu, hoàn chỉnh hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố...

Thành phố cũng yêu cầu thu thập dữ liệu ban đầu về tình hình sức khỏe người dân, các dữ liệu bắt buộc, bao gồm dữ liệu hành chính (họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, mã định danh HSSK điện tử, số chứng minh nhân dân…), dữ liệu tiền sử và các yếu tố liên quan sức khỏe, dữ liệu chỉ số sinh tồn, chỉ số nhân trắc học (cân nặng, chiều cao, BMI, huyết áp...). HSSK điện tử phải bảo đảm được tính bảo mật, mỗi người dân được cấp một mã định danh y tế duy nhất. Phần mềm ứng dụng trong HSSK điện tử phải tuân thủ kiến trúc chính quyền điện tử thành phố, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Y tế, và có thể triển khai trên diện rộng, đồng bộ, kết nối với các hệ thống thông tin y tế liên quan. Ngoài ra, mỗi cơ sở y tế khi tiếp nhận bệnh nhân đến khám, chữa bệnh có trách nhiệm tra cứu thông tin về sức khỏe và lịch sử khám, chữa bệnh và bổ sung dữ liệu khám, chữa bệnh vào HSSK điện tử theo quy định.

Khi đi khám bệnh, thông qua HSSK điện tử, người bệnh được khám, chữa bệnh một cách nhanh chóng, chính xác, đầy đủ. Các cơ sở y tế, bác sĩ chỉ cần bấm mã định danh mà người dân cung cấp sẽ biết được thông tin về tình hình sức khỏe của người đó, giúp ích rất nhiều trong việc chẩn đoán và điều trị. Việc xây dựng HSSK điện tử cho mỗi người dân thành phố là rất cần thiết, hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe người dân, mọi người dân đều được quản lý và chăm sóc sức khỏe đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn thành phố. HSSK điện tử cá nhân giúp mỗi người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe liên tục, suốt đời, qua đó chủ động phòng bệnh, chủ động chăm sóc sức khỏe của mình. Giúp ngành y tế có các chỉ đạo kịp thời phòng, chống dịch bệnh, dự báo, hoạch định chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân tốt hơn. Tuy nhiên, đây là công việc còn khá mới và triển khai đồng bộ trên diện rộng, đòi hỏi sự đầu tư và chuẩn bị rất kỹ, từ phần mềm ứng dụng, thống nhất chuẩn dữ liệu đầu ra, mẫu hồ sơ sức khỏe… Trong đó, vấn đề bảo mật thông tin sức khỏe của mỗi cá nhân rất cần được chú trọng.

KHÁNH DUY