An toàn tại cơ sở khám, chữa bệnh

Thứ Năm, 23-04-2020, 20:24

TP Hồ Chí Minh chuẩn bị bước vào giai đoạn mới trong phòng, chống dịch Covid-19, giai đoạn có người nhiễm Covid-19 nhưng chưa có dịch. Để đời sống người dân trở lại bình thường trong điều kiện đó đòi hỏi thành phố cần có những biện pháp chặt chẽ để bảo đảm sự an toàn, không để bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Một trong những biện pháp đó chính là xây dựng bộ tiêu chí rủi ro tại các đơn vị, sở, ngành trên tất cả lĩnh vực, trong đó quan trọng nhất là các cơ sở khám, chữa bệnh.

Sau bộ tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro trong doanh nghiệp, Sở Y tế thành phố cũng vừa xây dựng “Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm Covid-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh” (phiên bản thử nghiệm) nhằm giúp các cơ sở khám, chữa bệnh có thêm một công cụ hữu ích phục vụ công tác quản lý rủi ro lây nhiễm chéo trong môi trường chăm sóc người bệnh, để cùng với các đơn vị, ban, ngành khác sẵn sàng tiến tới chung sống an toàn với dịch Covid-19. Đây không phải là lần đầu tiên ngành y tế thành phố thực hiện bộ tiêu chí rủi ro trong hệ thống của mình. Quản lý rủi ro là một hoạt động không thể thiếu trong công tác quản lý chất lượng bệnh viện vốn đã được quan tâm và triển khai từ nhiều năm qua. Tuy nhiên trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát, việc đưa ra bộ tiêu chí riêng để đánh giá mức độ an toàn tại các cơ sở khám, chữa bệnh là việc làm hết sức cần thiết và cần thực hiện sớm, đồng bộ. Vì cũng như các khu lưu trú, khu công nghiệp, các công ty có nhiều công nhân, các cơ sở khám, chữa bệnh thường tập trung đông người và từ nhiều địa phương đến, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Theo bộ tiêu chí này, Sở Y tế sẽ xây dựng 34 tiêu chí thuộc 10 nhóm nguy cơ rủi ro khác nhau có thể xảy ra, và đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 10. Tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh đều phải đánh giá chỉ số rủi ro này vì tính chất rất dễ lây lan của vi-rút SARS-CoV-2. Tuy nhiên, các tiêu chí có thể giảm dần đối với các bệnh viện chưa được phân công tiếp nhận, điều trị bệnh nhân dương tính Covid-19.

Đến nay, TP Hồ Chí Minh có hơn 7.000 cơ sở khám, chữa bệnh, với hơn 45 triệu lượt khám bệnh ngoại trú, chiếm một phần tư lượt khám trên cả nước, và hơn 2,5 triệu lượt khám nội trú, chiếm một phần 10 tổng số lượt điều trị nội trú trên cả nước. Với số lượng người đến khám, điều trị đông như thế, nếu không kiểm soát tốt rủi ro lây nhiễm Covid-19, nguy cơ các cơ sở y tế trở thành những ổ dịch là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Sau giai đoạn thử nghiệm, Sở Y tế sẽ yêu cầu tất cả bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tự đánh giá để biết mức độ rủi ro hiện có của mình, từ đó xác định những hoạt động ưu tiên nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Từ đó, Sở sẽ có cơ sở để góp ý cụ thể cho các cơ sở khám, chữa bệnh khắc phục nguy cơ lây nhiễm, qua đó nâng cao mức an toàn cho cả người bệnh và nhân viên y tế. Thực hiện tốt điều này, ngành y tế thành phố sẽ góp phần nâng cao hơn nữa mức độ an toàn dù dịch Covid-19 có thể kéo dài.

BẢO LINH