Đồng chí Dương Văn Thái được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

Thứ Năm, 15-10-2020, 11:48
Đồng chí Dương Văn Thái được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Sáng 15-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ 19, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã ra mắt 51 đồng chí. 

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Kết quả, 15 đồng chí đã được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 18, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Dương Văn Thái được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang -0
 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang ra mắt đại hội.

Các đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 19 gồm: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa 18, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Hội nghị đã bầu 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 18 tái cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

 

TUỆ LÂM