Không khí Đại hội rất cởi mở và dân chủ

  21/01/2016
NDĐT - Bên hành lang Trung tâm Hội nghị quốc gia, chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với một đại biểu sĩ quan quân đội - Đại tá Cát Văn Thọ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh.  

Đặt niềm tin vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới

  20/01/2016
Phóng viên (PV): Đồng chí mong muốn nhất điều gì ở Đại hội XII của Đảng? 

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng

  20/01/2016
Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của Đảng bộ Vĩnh Phúc trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng? 

Xây dựng đảng, chính quyền phục vụ nhân dân

  19/01/2016
Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết, việc phát huy dân chủ, xây dựng Đảng, chính quyền gần dân, phục vụ dân trên địa bàn thành phố đã đạt được kết quả như thế nào?  

Sức mạnh của Đảng thể hiện ở nhìn thẳng vào sự thật

  19/01/2016
Phóng viên (PV): Đồng chí quan tâm điều gì nhất ở Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII?  

Để Thành phố Đà Nẵng xứng tầm là đô thị đẹp, hiện đại

  19/01/2016
Phóng viên (PV): Xin đồng chí khái quát những thành công nổi bật của TP Đà Nẵng trong công tác quản lý đô thị thời gian qua?  

Góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại

  18/01/2016
Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, trên cương vị của mình trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí đã chỉ đạo, lãnh đạo Đảng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội thế nào góp phần phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội? 

Huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ

  18/01/2016
Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 15, tỉnh đã huy động các nguồn lực như thế nào để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương? 

Coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

  18/01/2016
Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, thực tiễn chỉ ra rằng, công tác giáo dục thế hệ trẻ đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Với tư cách là người đứng đầu tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí đánh giá thế nào về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong tình hình hiện nay?