Đồng chí Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi:

Phát triển kinh tế biển đảo gắn với bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

Chủ Nhật, 24/01/2016, 14:53:30
 Font Size:     |        Print
 

Phóng viên (PV): Đến với Đại hội lần thứ XII của Đảng, đồng chí ưu tiên trao đổi về những vấn đề gì?

Đồng chí Lê Viết Chữ: Điều mà tôi quan tâm nhất là đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế tri thức, đặc biệt là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tôi cũng rất quan tâm đến các chính sách phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp. Bên cạnh đó, tôi mong muốn có thêm các chính sách phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

PV: Là một địa phương có bờ biển dài, tỉnh Quảng Ngãi sẽ làm gì để phát huy được thế mạnh kinh tế biển?

Đồng chí Lê Viết Chữ: Tôi muốn trao đổi kỹ và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế biển đảo gắn với bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Đối với ngư dân, chúng tôi đề xuất xây dựng đội tàu biển đủ sức vươn khơi xa bám biển, tổ chức lại sản xuất trên biển, đẩy mạnh đầu tư cho dịch vụ hậu cần nghề cá. Vấn đề kinh tế biển, đảo không chỉ có kinh tế thủy sản mà còn liên quan chặt chẽ đến phát triển Khu kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp ven biển để vừa phát triển kinh tế, vừa đan xen thế chiến lược quốc phòng. Vì vậy, đề nghị Nhà nước có các chính sách để đưa Dung Quất trở thành thương cảng sầm uất, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, các tập đoàn xuyên quốc gia và trong tương lai trở thành trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia. Bên cạnh việc nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu, Chính phủ nên quy hoạch ngành hóa dầu và quy hoạch cụm công nghiệp khí, từ đó mới có đủ điều kiện thu hút nhà đầu tư.

PV: Những vấn đề đồng chí quan tâm đối với công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ tới?

Đồng chí Lê Viết Chữ: Trong ngày khai mạc, đồng chí Tổng Bí thư đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng, nhấn mạnh cần tiếp tục triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Theo tôi, điều quan trọng là phải đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; làm tốt hơn công tác cán bộ; giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, giữa cá nhân và tập thể, có như vậy Đảng mới vững mạnh.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

HÀ HỒNG HÀ (Thực hiện)

Chia sẻ