Đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh:

Đặt niềm tin vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới

Thứ Tư, 20/01/2016, 18:55:33
 Font Size:     |        Print
 

Phóng viên (PV): Đồng chí mong muốn nhất điều gì ở Đại hội XII của Đảng?

Đồng chí Nguyễn Đăng Túc: Điều mà bản thân tôi mong chờ nhất tại Đại hội XII của Đảng có lẽ cũng trùng với mong muốn của đông đảo đảng viên và nhân dân, đó là Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành T.Ư khóa mới có tầm nhìn rộng, trí tuệ cao, hết lòng vì Đảng, vì dân tộc. Trong giai đoạn hiện nay, nước ta phải đối mặt với rất nhiều thách thức, đòi hỏi những người chèo lái con thuyền Tổ quốc giữa muôn trùng gian khó vượt qua được mọi thử thách, tranh thủ cơ hội đưa đất nước phát triển.

PV: Kỳ vọng của đồng chí với Ban Chấp hành T.Ư khóa mới?

Đồng chí Nguyễn Đăng Túc: Ban Chấp hành T.Ư khóa mới phải là một tập thể thống nhất, đoàn kết, luôn đổi mới. Chúng ta kỳ vọng nhiều vào người đứng đầu của Đảng, của đất nước là người làm việc quyết liệt để có thể vững vàng chèo lái con thuyền Cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Đứng trước những thách thức, người đứng đầu có vai trò, trách nhiệm cao trong đề ra đường lối, chủ trương, đồng thời góp phần lãnh đạo để đưa đường lối, chủ trương đó vào cuộc sống. Bên cạnh đó, tập thể Ban Chấp hành T.Ư phải có những chủ trương, biện pháp đủ mạnh để khơi dậy được tiềm năng, động lực phát triển của đất nước; nhận ra và xử lý các khuyết điểm đã được chỉ ra trong Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; xử lý hài hòa lợi ích giữa tập thể và cá nhân, Nhà nước và tư nhân, từ đó tạo nên sức mạnh của toàn dân tộc. Nhiệm kỳ tới, Đảng ta cần xây dựng được cơ chế, thể chế để phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, năng lực và trách nhiệm của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân. Hiện nay, bộ máy nhà nước ngày càng lớn nhưng vai trò và sức mạnh có phần giảm đi, có những chủ trương, chính sách chưa đi vào đời sống như mong muốn. Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề ra được những nghị quyết tốt, nhưng để những nghị quyết đó đi vào cuộc sống thì cần đẩy mạnh khâu tổ chức thực hiện. Để thực hiện thành công mục tiêu này, cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải hướng về cơ sở, nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

PV: Theo đồng chí, nhiệm kỳ tiếp theo Đảng cần tập trung đổi mới những lĩnh vực nào?

Đồng chí Nguyễn Đăng Túc: Theo tôi, đổi mới trước hết là cán bộ, lãnh đạo Đảng làm việc hết lòng, hết sức, không ngại va chạm, không đưa ra quyết định theo ý chí của một bộ phận, một địa phương, mà chỉ phục vụ lợi ích quốc gia. Không phải cứ trúng cử vào Ban Chấp hành T.Ư thì an bài với vị trí, cương vị của mình cho đến hết nhiệm kỳ. Người dân mong muốn nhiệm kỳ tới Đảng ta có những nghị quyết, chính sách tạo được sự đột biến, góp phần đổi mới đồng bộ kinh tế - chính trị, thực hiện bằng được các nội dung lớn của Đại hội: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

HÀ HỒNG HÀ (Thực hiện)

Chia sẻ