Kết quả bầu cử thể hiện tinh thần đổi mới của Đại hội

  27/01/2016
Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, đồng chí có thể cho biết cảm nhận của mình về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng? 

Nỗ lực để Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch của cả nước

  27/01/2016
Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, Khánh Hòa - xứ “trầm hương, biển yến”, có lợi thế được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, địa lý, cảnh quan với ba vịnh đẹp nổi tiếng cùng 200 đảo ven bờ... để phát triển ngành kinh tế mũi nhọn là du lịch. Thời gian qua, tỉnh đã khai thác thế mạnh này như thế nào?  

Tăng cường lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  27/01/2016
Phóng viên (PV): Tại Đại hội XII của Đảng, khi thảo luận về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng cường lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng chí có ý kiến như thế nào về nội dung này? 

Các Ủy viên Trung ương là những người có tầm nhìn, tư duy chiến lược

  26/01/2016
Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là một trong những nội dung đang được toàn Đảng, toàn dân quan tâm, theo dõi. Đại hội đã lựa chọn đủ 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Đồng chí có nhận xét gì về quá trình chuẩn bị công việc quan trọng này ? 

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực

  26/01/2016
Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết những cách làm hay, sáng tạo, nhằm quán triệt thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ tỉnh Ninh Bình? 

Chú trọng kiểm tra, giám sát trong Đảng

  26/01/2016
Phóng viên (PV): Theo đồng chí, cần làm gì để công tác xây dựng Đảng thật sự đóng vai trò then chốt trong nhiệm kỳ tới?  

Khai thác thế mạnh của tỉnh ven biển

  25/01/2016
Đồng chí Cao Văn Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Thuận: Phóng viên (PV): Đồng chí cho biết phương hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh trong thời gian tới? 

Tái cơ cấu nông nghiệp cần tăng cường liên kết "bốn nhà"

  25/01/2016
Đồng chí Phạm Minh Đạo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai: Phóng viên (PV): Làm gì để tái cơ cấu ngành nông nghiệp, là câu hỏi được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận tại Đại hội. Xin đồng chí cho biết ý kiến về nội dung này? 

Nâng cao chất lượng thu hút đầu tư

  25/01/2016
Đồng chí Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương: Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng đã xác định, phải đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại. Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, Bình Dương đã phát huy những lợi thế này như thế nào trong thu hút đầu tư? 

Đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ

  24/01/2016
Phóng viên (PV): Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một nội dung quan trọng được thảo luận tại Đại hội lần thứ XII của Đảng. Xin đồng chí cho biết ý kiến của mình về vấn đề này? 

Phát triển kinh tế biển đảo gắn với bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

  24/01/2016
Phóng viên (PV): Đến với Đại hội lần thứ XII của Đảng, đồng chí ưu tiên trao đổi về những vấn đề gì? 

Dựa vào dân, cuộc chiến chống tham nhũng nhất định thành công

  24/01/2016
Phóng viên (PV): Theo đồng chí, cần làm gì để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, trong đó có ngành công an? 

Phát triển kinh tế tư nhân

  23/01/2016
Phóng viên (PV): Theo đồng chí, vấn đề kinh tế tư nhân được nhìn nhận như thế nào trong Đại hội XII của Đảng? 

Khai thác hiệu quả hệ thống cảng trung chuyển quốc tế

  23/01/2016
Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, là tỉnh có lợi thế về vị trí và hệ thống cảng biển, nhiệm kỳ qua Bà Rịa - Vũng Tàu đã khai thác lợi thế này như thế nào? 

Tạo động lực xây dựng nông thôn mới

  23/01/2016
Phóng viên (PV): Đồng chí có thể cho biết ý kiến về kết quả và giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp đất nước nêu trong báo cáo trình Đại hội XII của Đảng? 

Cần giải pháp đồng bộ để thích ứng Biến đổi khí hậu

  22/01/2016
Phóng viên (PV): Bến Tre là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng và tác động lớn của biến đổi khí hậu (BĐKH). Vậy tỉnh đã làm gì để thích ứng với vấn đề này, thưa đồng chí? 

Coi trọng công tác, chính sách dân tộc

  22/01/2016
Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết, nhiệm kỳ qua, công tác dân tộc ở Bình Phước có những điểm nổi bật nào? 

Phát triển kinh tế tư nhân  

  22/01/2016
Phóng viên (PV): Theo đồng chí, vấn đề kinh tế tư nhân được nhìn nhận như thế nào trong Đại hội XII của Đảng? 

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

  21/01/2016
Phóng viên (PV): Thời gian qua, Đảng bộ Nghệ An đã thực hiện công tác chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở như thế nào?  

Chú trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ cở

  21/01/2016
Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết kết quả nổi bật trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở của Hà Giang ? Đồng chí Triệu Tài Vinh: Nhiệm kỳ qua, Hà Giang đã có nhiều đề án, thực hiện quyết liệt việc đổi mới, nhất là đổi mới công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.