Điện mừng

Thứ Sáu, 29/01/2016, 19:00:38
 Font Size:     |        Print

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bun-nhăng Vo-la-chít; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình; Chủ tịch Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Thủ tướng Xăm-đéc Tê-chô Hun Xen; Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-dơ; Tổng Bí thư Đảng Lao động Mê-hi-cô An-béc-tô A-na-gia Gu-tia-rết; Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Ta-ni-ga-ki và Chủ tịch Đảng Dân chủ Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội En-khơ-bâu đã gửi điện chúc mừng.

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC