Ý kiến tâm huyết gửi đến Đại hội

  21/01/2016
Phát huy vai trò của trí thức Lực lượng trí thức có đóng góp to lớn vào những thành tựu của đất nước trong 30 năm đổi mới. Để phát huy hơn nữa vai trò của trí thức trong thời đại kinh tế tri thức, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, theo tôi, Đảng, Nhà nước cần đầu tư cho các nhà khoa học có điều kiện vật chất để đưa vào sản xuất thử nghiệm các kết quả nghiên cứu khoa học, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học. 

Chú trọng chất lượng đội ngũ giáo viên

  19/01/2016
Đóng góp ý kiến với Đại hội XII của Đảng về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, tôi muốn trao đổi và đề xuất một số nội dung, theo tôi là cốt lõi, đó là chất lượng đội ngũ giáo viên. Nói chung, ở các cấp học, bậc học, số giáo viên giỏi và tốt còn quá ít. Đảng và Nhà nước cần có chủ trương và chính sách hữu hiệu để đào tạo đội ngũ giáo viên có chất lượng (cả đức lẫn tài). Muốn vậy, phải có chính sách đủ mạnh và lâu dài, có tính chất quyết định. 

Xây dựng hạ tầng ngành điện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

  19/01/2016
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm Đảng ta đặt ra trong nhiệm kỳ Đại hội XII là: “Ưu tiên và đa dạng hóa hình thức đầu tư cho các lĩnh vực trọng tâm là: hạ tầng giao thông đồng bộ, có trọng điểm, kết nối giữa các trung tâm kinh tế lớn và giữa các trục giao thông đầu mối; hạ tầng ngành điện bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội”. 

Cần có hệ thống liên thông giáo dục giữa các trình độ

  19/01/2016
NDĐT - Tôi cho rằng, rất cần có hệ thống liên thông giáo dục giữa các trình độ, bậc học. Làm công tác quản lý ở Trưởng Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long nhiều năm, tôi nhận thấy nhu cầu học tập của xã hội rất lớn, mà mỗi người có một điều kiện, hoàn cảnh khác nhau.  

Đầu tư mạnh hơn nữa cho đánh bắt xa bờ

  19/01/2016
NDĐT - Thực tế hiện nay, Khánh Hòa có ngư trường rất lớn nhưng số tàu đánh bắt có công suất lớn không nhiều. Tàu của ngư dân ta nhỏ, công nghệ bảo quản thấp khiến chất lượng sản phẩm thấp, hiệu quả kinh tế không cao. 

Đặt niềm tin vào thế hệ trẻ

  19/01/2016
NDĐT - Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng nêu rõ, cần quan tâm công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ, tăng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, cấp uỷ là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Điều này thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng đối với công tác này. 

Quan tâm hơn đến công tác giáo dục thanh niên

  21/01/2016
NDĐT - Hơn 50 vạn cán bộ, hội viên, cựu TNXP mong muốn được đóng góp với Đại hội XII của Đảng về công tác giáo dục thanh niên mà xã hội hiện nay coi là một công tác cực kỳ quan trọng cho trước mắt cũng như cho cả mai sau. 

Thu hút và sử dụng nhân tài về nước làm việc

  20/01/2016
Đóng góp với Đại hội XII của Đảng, tôi trăn trở về vấn đề: Làm thế nào để thu hút người tài, để họ có thể cống hiến nhiều hơn cho đất nước? Chất xám của những người Việt Nam đang nghiên cứu, công tác, làm việc ở các nước phát triển là một tiềm năng rất lớn cho sự phát triển của đất nước nếu có chính sách hợp lý để khai thác. Bởi vậy, tôi muốn trao đổi và đề xuất một số giải pháp để thu hút và sử dụng nhân tài về nước làm việc, đóng góp hiệu quả cho quê hương.  

Xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa

  20/01/2016
Thị trường văn hóa là một trong những vấn đề mới được đề cập tại Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI). Vấn đề này, dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng có định hướng: Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa. Có cơ chế khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa. Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển. Đổi mới, hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để xây dựng, phát triển thị trường văn hóa lành mạnh… 

Giáo hội và phật tử chung niềm tin hướng về Đại hội

  20/01/2016
Những ngày này, đồng bào trên mọi miền Tổ quốc và kiều bào ta ở nước ngoài đều hướng niềm tin về Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước - đón mừng sự kiện trọng đại: Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã được hàng triệu bà con nhân dân ở trong nước và nước ngoài tham gia đóng góp ý kiến. Đảng đã lắng nghe, tiếp thu và chỉnh sửa Dự thảo để trình Đại hội. Đây là sự kiện, việc làm thể hiện rõ nét nhất tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới”. 

Tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy văn học nghệ thuật phát triển

  20/01/2016
NDĐT- Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm và có nhiều chính sách thúc đẩy văn học nghệ thuật (VHNT) phát triển. Chẳng hạn, quy định mới về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, hay nghị định hỗ trợ các các công trình VHNT và báo chí giai đoạn 2011 -2015 đã góp phần tháo gỡ những khó khăn cho đội ngũ sáng tác.  

Để có nhiều tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao

  19/01/2016
Trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, những nghệ sĩ chúng tôi đã luôn có mặt tại chiến trường, dưới mưa bom bão đạn, mang lời ca tiếng hát động viên tinh thần chiến đấu cho các chiến sĩ và nhân dân. Nghệ sĩ, chiến sĩ và nhân dân cùng nhau chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn trong đời sống hằng ngày. Nhiều nghệ sĩ đã anh dũng hy sinh trên chiến trường. Dù hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, nhưng anh chị em nghệ sĩ lúc nào cũng lạc quan, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào ngày mai tất thắng, để vượt qua mọi gian nguy, thử thách, giữ vững vai trò “nghệ sĩ - chiến sĩ” như Bác Hồ đã dạy. 

Cán bộ phải là người có tâm, có tầm

  19/01/2016
NDĐT - Trong nhiệm kỳ 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, đất nước ta đã gặt hái nhiều thành tựu đáng tự hào và được nhân dân trân trọng ghi nhận. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng lên; hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng; vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.  

Chú trọng xây dựng tuyến biên giới vững mạnh cả kinh tế và quốc phòng

  18/01/2016
Đóng góp ý kiến với Đại hội XII của Đảng, tôi xin trao đổi và đề xuất một số vấn đề quan trọng đối với các tỉnh biên giới và cả đất nước, đó là xây dựng tuyến biên giới đồng thời vững về kinh tế, mạnh về quốc phòng. Từ thực tiễn của Lạng Sơn, một tỉnh miền núi, biên giới, tôi thấy rằng, cần coi trọng việc kết hợp tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc bảo đảm quốc phòng - an ninh. 

Đổi mới căn bản chất lượng sinh hoạt chi bộ

  18/01/2016
Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều chi bộ đã đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt; có chi bộ đề ra nghị quyết tháng để thực hiện và có kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, thực tế vẫn có không ít chi bộ chưa thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo và là “cầu nối giữa Đảng và quần chúng” trong việc trực tiếp đưa đường lối, chính sách của Đảng vào cuộc sống, nhằm tuyên truyền, vận động, tập hợp, thuyết phục quần chúng thực hiện. 

Cần đột phá trong lĩnh vực dạy và học

  18/01/2016
Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã và đang thực hiện đổi mới toàn diện nhằm đáp ứng chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Trung ương Đảng về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Để tạo ra những con người đáp ứng được các yêu cầu của xã hội, nhà trường đóng vai trò quan trọng trong việc trang bị những kiến thức, kỹ năng, hình thành và phát triển nhân cách con người. Đóng góp với Đại hội XII của Đảng về lĩnh vực quan trọng “trồng người” này, tôi xin trao đổi và đề xuất một số giải pháp đột phá sau: 

Góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại

  18/01/2016
Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, trên cương vị của mình trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí đã chỉ đạo, lãnh đạo Đảng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội thế nào góp phần phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội? 

Huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ

  18/01/2016
Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 15, tỉnh đã huy động các nguồn lực như thế nào để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương? 

Coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

  18/01/2016
Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, thực tiễn chỉ ra rằng, công tác giáo dục thế hệ trẻ đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Với tư cách là người đứng đầu tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí đánh giá thế nào về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong tình hình hiện nay? 

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

  18/01/2016
NDĐT - Tôi nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước năm năm 2016-2020 được nêu trong Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, trong đó xác định tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tôi nghĩ nâng cao chất lượng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần gắn chặt với việc phát triển kinh tế tri thức; lấy khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực chủ yếu.