Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ năm Đại hội XII của Đảng

NDĐT- Buổi sáng 25-1, Đại hội làm việc tại đoàn. Các đại biểu nghiên cứu danh sách nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Đoàn Chủ tịch họp, xem xét cho ý kiến về việc ứng cử, đề cử hoặc xin rút tên ra khỏi danh sách đề cử.  (25/01/2016)

TIN BÀI KHÁC:

Thông báo về điện mừng Đại hội

  25/01/2016
Trong những ngày vừa qua, Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nhận được điện mừng của các chính đảng các nước, các tổ chức hữu nghị, bạn bè quốc tế và Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội, như sau:  

Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành gắn với xây dựng nông thôn mới

  24/01/2016
(Trích tham luận của đồng chí PHẠM S, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)- ...Năm năm tới là thời kỳ Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP),... hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn giai đoạn trước, cần phải tận dụng thời cơ để nỗ lực vượt qua thách thức trong quá trình hội nhập. Trong bối cảnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế nói chung và tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ và giải pháp hết sức quan trọng và cần thiết với một số định hướng cơ bản như sau: 

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội

  24/01/2016
(Trích tham luận của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa) - Trong giai đoạn tới, khi điều kiện về nguồn vốn đầu tư công còn hạn hẹp; đất nước ta bước vào giai đoạn triển khai thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); đồng thời triển khai các cam kết kinh tế trong khuôn khổ WTO và tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) thì việc tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để huy động tối đa các nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển là yêu cầu cấp thiết có ý nghĩa hết sức quan trọng. 

Đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ

  24/01/2016
Phóng viên (PV): Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một nội dung quan trọng được thảo luận tại Đại hội lần thứ XII của Đảng. Xin đồng chí cho biết ý kiến của mình về vấn đề này? 

Đại hội làm việc tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

  24/01/2016
Ngày 24-1, Đại hội làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư Đại hội XII của Đảng

  24/01/2016
Ngày 24-1, Đại hội làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.  

Phát triển kinh tế biển đảo gắn với bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

  24/01/2016
Phóng viên (PV): Đến với Đại hội lần thứ XII của Đảng, đồng chí ưu tiên trao đổi về những vấn đề gì? 

Dựa vào dân, cuộc chiến chống tham nhũng nhất định thành công

  24/01/2016
Phóng viên (PV): Theo đồng chí, cần làm gì để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, trong đó có ngành công an? 

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư của Đại hội XII

  24/01/2016
NDĐT - Ngày 24-1-2016, Đại hội làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

Phát triển kinh tế tư nhân

  23/01/2016
Phóng viên (PV): Theo đồng chí, vấn đề kinh tế tư nhân được nhìn nhận như thế nào trong Đại hội XII của Đảng? 

Các đại biểu tiếp tục tham luận tại hội trường

  23/01/2016
Ngày 23-1, Đại hội làm việc tại Hội trường. Buổi sáng, các đại biểu tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Đoàn Chủ tịch, điều hành thảo luận. 

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba Đại hội XII của Đảng

  23/01/2016
Ngày 23-1-2016, Đại hội XII của Đảng làm việc tại Hội trường. Buổi sáng, Đại hội tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XII. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.