TIN BÀI KHÁC

Đêm Huế

  05/09/2019
Huế à! Huế đã ngủ chưa? 

Theo sáo trúc

  05/09/2019
Biên cương yên ngựa nỗi người 

Trăng hải đảo

  30/08/2019
 

Tổ quốc ta

  30/08/2019
 

Chiều Tây hồ

  09/08/2019
 

Vũ khúc cánh đồng

  09/08/2019
 

Con đường em

  09/08/2019
 

Chiếc áo của con

  25/07/2019
 

Tôi là Sứ đây!

  25/07/2019
(Kính dâng hương hồn liệt sĩ Phan Thị Ràng, nguyên mẫu của chị Sứ trong tiểu thuyết Hòn Ðất) 

Ngẫu hứng Pù Luông

  18/07/2019
Hình như trên ruộng Pù Luông