Lửa

Sưởi căn phòng bằng nến (27/09/2019)

TIN BÀI KHÁC

Ru con thời tóc bạc

  04/05/2019
Tặng đồng đội tôi nhiễm độc da cam Xế chiều cha lại ru con ầu ơ với nấm cỏ non xanh rì… 

Hoa trạng nguyên

  04/05/2019
 

Mây vỡ Tà Xùa

  04/05/2019
Những cuộn sóng Xô vào thung lũng Vách núi lui dần..., Tà Xùa hiện trong mây... 

Tắm suối ở Côn Sơn

  27/04/2019
Phạm Ðình Ân Dường như vừa buổi sáng nay người xưa tắm ở suối này, trước tôi 

Thư Hà Nội

  18/04/2019
 

Bông lúa chét

  18/04/2019
 

Ngôi làng nhỏ của tôi

  12/04/2019
 

Ô cửa mưa

  12/04/2019
 

Bảo Lộc

  04/04/2019
Chè xanh búp và cà-phê hoa trắng 

Lãng đãng Luy Lâu

  04/04/2019
rẽ nắng mới tìm sang Kinh Bắc 

Đêm Mường Em

  04/04/2019
Sương giăng giăng trên hàng cây