TIN BÀI KHÁC

Có một dòng Nho Quế

  26/10/2019
Lên Mã Pí Lèng đường luồn trong mây giữa trùng trùng núi đá 

Chân dung

  26/10/2019
Pleiku mắt ướt bờ mi cong tấm khói vô hình xổ dọc, ngang  

Một mình

  26/10/2019
Bây giờ còn lại mình ta Trong mình ta lại hóa ra có mình 

Lối cỏ may

  11/10/2019
 

Chút đó thôi

  05/10/2019
 

Những cánh đồng mùa thu

  05/10/2019
 

Lửa

  27/09/2019
Sưởi căn phòng bằng nến 

Mùa thu

  13/09/2019
 

Chú thỏ bông

  13/09/2019
 

Nhà em múa lân

  13/09/2019
 

Vầng trăng của em

  13/09/2019