Hội chùa Keo

Thứ Bảy, 07/03/2020, 15:35:45
 Font Size:     |        Print

Trần Thị Thắng

Con về thăm lại chùa Keo

Bao nhiêu thân áo thắt eo về làng

Trống chèo như cuốn chân chàng

Mớ ba mớ bảy theo nàng hội đông

Cờ người Tốt cứ sang sông

Ðể lòng Xe đứng mênh mông mong chờ

Sang sông Tốt giữ thế cờ

Một là sinh tử để chờ Xe sang

Hai là giết Tướng tay ngang

Bí cờ thí Tốt cứu ngay bàn cờ

Ngoài sông Pháo Mã chặn bờ

Ðể cho vạt áo tướng bà vẫn bay

Sân chèo tiếng hát đang say

Yếm đào nhỏ lệ làm cay mắt người

Cờ đang cả khóc cả cười

Giữa sông Hà chảy ai mười ai năm

Con về với hội trăng rằm

Lộc đa hé nở xuân thăm đất trời

Một bên nỗi nhớ bời bời

Trống chèo đang thúc thương lời ngóng trông

Một bên Tốt vẫn sang sông

Ði không trở lại cốt trông nước nhà

Ai sinh hội Tết để mà

Một lời nhắn nhủ những là yêu thương

Hai thì còn chút vấn vương

Vọng chuông chùa gọi tình thương quê nhà

Ba là giữ thói làng ta

Ðể yên bờ cõi lắng ca câu chèo...

Ðâu rồi ngày hội chùa Keo

Những là nỗi nhớ cứ neo ta về.