Chiếc áo của con

Thứ Năm, 25/07/2019, 11:52:45
 Font Size:     |        Print

Chiếc áo của con gửi về từ biển cả

Ôm vào lòng nghe tiếng súng Gạc Ma

Mẹ gối đầu và mặc trong ngày giỗ

Hình bóng con xao động cả quê nhà.

BÙI THỊ XUÂN MAI