Giữa Cố Cung Trung Hoa

Thứ Năm, 14/03/2019, 16:42:29
 Font Size:     |        Print
Gác tía, lầu son, cung vàng, điện ngọc trơ gan tuế nguyệt

Bao vương triều, bao anh hùng, bạo chúa ngụ nơi này

Đã lặn vào trang sử

Bước chân lữ nhân ngược tìm cố sự

Quá khứ hữu danh, vô danh

Chỉ còn vầng trăng chênh chếch gác trên mái ngói hoang rêu tạc nỗi cô đơn vào thiên thu

Chỉ còn rặng cỏ lau bên Hoàng Thành trắng úa hư vô

lùa gió miên man chuyện ngàn năm dâu bể

Giữa Cố Cung Trung Hoa

Tôi nhẩm đọc Hưng Đạo Đại Vương

Lời hịch Sát Thát dư vang bên bệ rồng lẫm liệt

Tôi nhẩm đọc Ức Trai Tiên Sinh

Giọng cáo Bình Ngô lướt tràn rặng liễu

Tôi nhẩm đọc Tố Như

Nước mắt Bắc Hành ướt đầm sa mạc chất ngất xương khô

Những thành cao hào sâu góc tối mưu mô

Những gầm thét quyền uy bão trời lũ đất

Rừng giáo gươm chinh phạt bốn phương

Ngàn năm can qua manh lệ sa trường quạ kêu rợn cỏ

Tôi gặp bóng hình Đỗ Phủ Thánh thi lê gót đọa đày thân tàn Tứ Xuyên

Lý Bạch Trích tiên gieo dòng Mịch La vớt trăng giữ sạch

Giữa Cố Cung Trung Hoa

Ngước mắt trông phía Vạn Lý Trường Thành

Thành sừng sững như dáng Tần Vương

Dưới trời xanh Bắc Kinh

Chợt nhớ lời Ức Trai

Thành xây giữa lòng dân là thành bền vững nhất…

UÔNG THÁI BIỂU