Từ biên ải

Thứ Sáu, 08/03/2019, 14:04:32
 Font Size:     |        Print

Đào se sắt trổ từ vồng ngực đá
nhìn ta qua biên ải trăng rằm
ai thức trọn mấy mùa ngải đắng
sương giăng mở cuộc săn lùng
người ta săn mây
trai bản áo vải nhuộm chàm
săn mây về quấn mấy vòng trên tóc
từng dấu chân phạt ngang đèo dốc
cho rừng xanh ngằn ngặt vọng thầm
cột đá trắng uy linh suốt kiếp lặng thinh
để người đời lên tiếng

rừng thiêng dõi miền mắt ướt
nghìn năm khôn chuộc đợi chờ
nghi lễ kiêng gọi vía đàn bà
thì nhắm mắt tự gọi mình trong gió
tỏ tường vết dấu cuộc săn
người ta săn cả nỗi buồn
buồn quẩn chái nhà buồn ngả lòng thung
nào ai đắn đo trước buồn đau sướng khổ
cứ gùi về nhen lửa bình nhiên
những cuộc đi săn khiến ta run rẩy
mặt người xuôi mông muội trước rừng

LỮ MAI