Sông mẹ

Thứ Bảy, 19/01/2019, 13:10:46
 Font Size:     |        Print

Nhất cao là núi Tản Viên

Nhất sâu là vũng Thủy Liên Tuần Vường

(Ca dao)

Người ta ví von

Sông Cái như lòng mẹ

Cùng tình em, sóng dào dạt, bến bao dung

Từng mảnh đò, triền đê, vệt đầm, dải bãi

Ðẫm trăng gió hiền thơm thân thể người tình

Mấy ai muốn nghe

Sông phải là dòng chảy

Dẫu linh thiêng thanh tẩy tâm hồn

Chẳng dễ tin dòng sông lắm vực

Cửa dữ nhất Tuần Vường

Vũng sâu nhất Thủy Liên

Người ta nói và quên

Sông lặng nghe thương cảm

Trời chẳng cho ai hiểu thấu cội nguồn

Và chính anh

bến em chiều khỏa nước

ánh mắt, tiếng cười, vệt nắng…

cũng lỡ quên

Xin sông Mẹ

vốc nước nguồn trong mát

lời gió thoảng ngày nào

sóng lại hát

con nghe.

Nguyễn Thanh Tùng