Lửa

Thứ Sáu, 26/05/2017, 05:09:02
 Font Size:     |        Print

Vươn ngọn tơ hồng

tươi về hai phía

mắt ngời

thấu khuya

Nhân gian

xê dịch luân hồi

người đi, tiếng vọng

tay lùa giá băng

man man lửa

khỏa lấp mặt sông nhầu nhĩ

tan chảy bể dâu

nồng nàn xóa dịu vết đau

sóng dồn vai nức nở

Gọi tên em

trào dâng ngút bể

đêm vỡ

mắt môi đẫm nhớ

ấm nồng nỗi xa

Dắt tay nhau ngược dải Ngân Hà

KHÚC QUỐC ÂN