Côn Ðảo - “trong tiếng thở của thời gian rất khẽ…”

Tháng ba, lần đầu đặt chân đến Côn Ðảo sau một hải trình dài. Tôi đâu có ngờ, mình sẽ được trải nghiệm không gian linh thiêng ấy trong sự đồng hiện đa chiều của quá khứ - hiện tại - tương lai. (12/04/2019)

TIN BÀI KHÁC