Dư địa cải cách còn rất lớn

Thứ Bảy, 03/11/2018, 15:17:48
 Font Size:     |        Print

Vấn đề cải cách thủ tục hành chính, nâng cao sức cạnh tranh cho môi trường kinh doanh vẫn tiếp tục là nội dung được quan tâm trong thời gian chất vấn của kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. Trước đó, Tổ công tác của Thủ tướng đã kiểm tra bốn Bộ về việc cắt giảm các thủ tục, điều kiện kinh doanh, bao gồm Bộ Tài chính, Kế hoạch và Ðầu tư, Giao thông vận tải và Thông tin và Truyền thông. Báo cáo của các bộ cho thấy, hầu hết đều đạt hoặc vượt chỉ tiêu cắt giảm 50% số điều kiện kinh doanh. Nhưng vấn đề không chỉ là tỷ lệ cắt bao nhiêu, mà quan trọng là nội dung cắt giảm và hiệu quả cắt giảm điều kiện kinh doanh như thế nào?

Chẳng hạn như, với Bộ Tài chính, hiện có 370 điều kiện kinh doanh, Bộ dự kiến xây dựng ba Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa 117 điều kiện. Nhưng hiện nay mới có một Nghị định đã trình Chính phủ, hai Nghị định đang xây dựng dự thảo. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng lưu ý, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực kho bãi logistics đang có rất nhiều ý kiến cho rằng doanh nghiệp bị "gò ép", cần sửa đổi theo hướng tích cực. Ðiều đó đặt ra yêu cầu khi Bộ Tài chính cắt giảm không nên theo dạng cơ học, hoặc cứng nhắc khi đi kèm những yêu cầu quá đi vào chi tiết, cản trở hoạt động của doanh nghiệp. Ðối với dự thảo Nghị định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê, Tổ công tác yêu cầu Bộ này tiếp tục cắt bỏ các điều kiện vì nếu chỉ cắt bỏ theo con số đề xuất 117 điều kiện, thì chưa đạt yêu cầu ít nhất 50% như chỉ đạo của Chính phủ.

Với tổng số 570 điều kiện, Bộ Giao thông vận tải dự kiến xây dựng chín Nghị định để sửa đổi 20 Nghị định, cắt giảm 346 điều kiện kinh doanh, nhưng nay mới ban hành được bốn Nghị định, cắt 109 điều kiện. Trong khi đó, các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực này còn rất nhiều vấn đề.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Bộ có 385 điều kiện kinh doanh, dự kiến sửa đổi, bổ sung sáu Nghị định để cắt giảm 199 điều kiện. Hiện đã trình ban hành được hai Nghị định, còn bốn Nghị định chưa được ban hành.

Dư địa cải cách còn rất lớn khi ở một số Bộ còn rất nhiều dòng hàng chưa cắt giảm, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và y tế. Cùng với đó, tỷ lệ hàng hóa phải kiểm tra còn lớn, vẫn chiếm tới 19,4% tổng số lô hàng xuất nhập khẩu.

Ðược biết, tổng cộng còn 2.277 điều kiện cần tiếp tục cắt giảm. Nếu so với mốc thời gian Thủ tướng giao phải hoàn thành là 15-8-2018, thì đã quá hơn hai tháng. Ðiều đó cho thấy, cuộc cải cách môi trường kinh doanh bắt đầu từ cắt bỏ giấy phép kinh doanh cần được tiến hành quyết liệt hơn nữa. Trong Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2018 vừa được công bố của Diễn đàn Kinh tế thế giới, Việt Nam đứng thứ 77/140 trong xếp hạng cạnh tranh, tụt ba bậc so với vị trí 74/135 trong xếp hạng năm ngoái. Ðó là chỉ dấu cho thấy cải thiện môi trường kinh doanh cần phải được tiến hành liên tục, bền bỉ và thực chất.

Minh Ánh