“Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”

Thứ Bảy, 23/02/2019, 14:35:47
 Font Size:     |        Print
 

Khu vực ngã sáu thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Quí Trần

Đây là chủ đề được Bắc Ninh lựa chọn cho năm 2019, thể hiện quyết tâm cao về việc gắn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với cải thiện chất lượng tăng trưởng một cách bền vững. Con số đặt ra như tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng từ 7% đến 8%; Thu ngân sách Nhà nước 27.397 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư phát triển 70.600 tỷ đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp 1.232.500 tỷ đồng; Xuất khẩu đạt 33 tỷ USD… phải đi liền với việc giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) còn 1,6% và chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện rõ rệt.

Dấu ấn tăng trưởng

Khép lại năm 2018, năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, nhờ vào sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND và chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Bắc Ninh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ Trung ương giao và đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá theo hướng bền vững, GRDP tăng 10,6% so cùng kỳ; trong đó, cả ba khu vực đều tăng so năm 2017.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ. Thu ngân sách nhà nước tăng mạnh, đạt 28.081 tỷ đồng, vượt 17,6% dự toán năm, tăng 24,5% so cùng kỳ, trong đó: Thu nội địa 21.942 tỷ đồng, vượt 22,2% dự toán, tăng 32,7%; chi đầu tư phát triển 8.414 tỷ đồng, tăng 4.050 tỷ đồng so dự toán. Hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng phát triển an toàn, ổn định, bảo đảm tốt khả năng thanh khoản; dư nợ cho vay tăng 12,9% so với cuối năm 2017; nợ xấu chiếm 0,9% tổng dư nợ.

Đặc biệt, công tác quản lý đầu tư công được tăng cường; thực hiện nghiêm túc việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; xử lý những vướng mắc trong đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tổng vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh ước 84.125 tỷ đồng, giảm 29,2% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, quá trình phát triển đang gặp phải những thách thức không nhỏ như sự gắn kết với khu vực đầu tư nước ngoài (FDI) và năng lực, hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế. Một số thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn chưa thông thoáng. Tình trạng khiếu kiện về đất đai vẫn còn diễn biến phức tạp; khai thác cát sỏi lòng sông trái phép vẫn còn xảy ra. Thu gom, xử lý rác thải ở một số nơi còn nhiều bất cập.

Một số điểm ô nhiễm môi trường làng nghề chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số công trình, dự án còn chậm ...

Đòi hỏi mới trong công tác quản lý

Sở dĩ vẫn còn những tồn tại, hạn chế nói trên là do công tác quản lý, điều hành, tính chủ động và chất lượng tham mưu giải quyết sự vụ ở một số ngành, đơn vị chưa quyết liệt. Công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân ở một số địa phương chưa thật sự hiệu quả... Khu vực doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa có đủ năng lực, nguồn lực, quyết tâm và kinh nghiệm đổi mới để tiếp cận với công nghệ hiện đại, môi trường làm việc chuyên nghiệp của các nước tiên tiến.

Thêm nữa, công tác dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc có nơi chưa kịp thời. Một số cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở một số UBKT chưa chủ động, tích cực; việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm của một số cấp ủy cơ sở chưa kịp thời. Việc tham mưu cho cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi còn hạn chế. Công tác tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên còn hạn chế.

Đây là hệ quả của việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của một số cấp ủy chưa sâu sát, chặt chẽ, thiếu kiểm tra, đôn đốc. Trình độ, năng lực, tính chủ động, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật của một bộ phận đội ngũ cán bộ chuyên môn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đường đến đích“Thành phố trực thuộc Trung ương”

Tỉnh Bắc Ninh xác định, sẽ trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022. Thời gian không còn nhiều, do đó, hơn lúc nào hết, năm 2019 cần phải tập trung vào tạo chuyển biến rõ nét tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và bền vững.

Yêu cầu đặt ra trước hết là phải tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường năng lực phân tích, dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, trong nước, trên địa bàn tỉnh để có giải pháp phù hợp, kịp thời, không để bị động, bất ngờ. Tập trung lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Yêu cầu đặt ra là phải giữ vững kỷ luật tài chính-ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bắc Ninh cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tích tụ đất đai; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, theo hướng sản xuất hàng hóa, an toàn và bền vững; hình thành nhiều mô hình liên kết chuỗi hộ gia đình trang trại nông - công nghiệp, vùng sản xuất chuyên canh ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái chất lượng, hiệu quả. Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới; phấn đấu hết năm 2019 có thêm 7 xã và hai huyện Thuận Thành, Lương Tài được công nhận nông thôn mới.

Về việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tiếp tục phát triển, tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng công nghệ cao, hiện đại, nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ và tỷ trọng giá trị nội địa hóa trong sản phẩm. Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo ra giá trị gia tăng cao theo chuỗi giá trị.

Tập trung phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã. Chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân…

Trong quy hoạch phát triển, tỉnh xác định sẽ thực hiện các dự án khu vui chơi giải trí, du lịch sinh thái, kết hợp với nghỉ dưỡng, đô thị, trung tâm thương mại đẳng cấp quốc tế, kết nối di sản gắn với hành lang xanh hai bờ sông Đuống.

Để đạt mục tiêu của năm 2022, Bắc Ninh tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị và nông thôn theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại, đáp ứng định hướng “hiện đại, văn minh, sinh thái, tri thức và đô thị thông minh” và gắn với việc liên kết các tỉnh trong vùng Thủ đô Hà Nội. Hoàn thành việc nâng cấp các đô thị, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; Đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở xã hội, hạ tầng văn hóa thể thao, y tế, giáo dục phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp.

Cải cách hành chính mạnh mẽ, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp vững mạnh; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trọng tâm là thực hiện Chương trình số 48, Kế hoạch số 49 của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp. Nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh. Thực hiện quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra. Nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của các cơ quan có chức năng…

Để tạo được động lực tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền, Bắc Ninh chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Tập trung chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành nghiêm kỷ luật trong Đảng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát với yêu cầu thực tiễn của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội…

Bắc Ninh là một trong những điểm sáng tăng trưởng của cả nước. Một khi tiến hành đồng bộ các giải pháp nói trên, tin rằng, đích đến “Thành phố trực thuộc Trung ương” sẽ không còn xa.

Một số chỉ tiêu đặt ra trong năm 2019

• 80% tổ chức cơ sở đảng trở lên đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên.

• 100% các xã, phường, thị trấn tại Tiên Du, Yên Phong và thị xã Từ Sơn xây dựng lò đốt rác ở khu dân cư tập trung; 100% các xã có sản xuất nông nghiệp phát động phong trào làm sạch ruộng đồng, vớt bèo, khơi thông dòng chảy kênh mương, làm sạch đường làng ngõ xóm hiệu quả; 100% các điểm tập kết rác thải bảo đảm hoạt động hiệu quả, vệ sinh môi trường; 100% các trường học có nhà vệ sinh bảo đảm theo chuẩn quốc gia.
Thái Sơn