Tinh thần doanh nghiệp thời 4.0

Thứ Tư, 12-09-2018, 14:32

Từ ngày 11 đến 13-9, diễn ra Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018 ) do Việt Nam đăng cai với khoảng 60 phiên thảo luận và sự tham dự của khoảng 1.000 đại biểu quốc tế và trong nước, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN và các tập đoàn kinh tế hàng đầu trên thế giới. Chủ đề Hội nghị WEF ASEAN 2018 là “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Đây là một nội dung thiết thực, gắn kết với chủ đề ASEAN 2018 “ASEAN tự cường và sáng tạo”, có ý nghĩa thời sự và lâu dài cho Chính phủ, doanh nghiệp và người dân mỗi quốc gia và cả khu vực.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), cùng với quá trình hội nhập và toàn cầu hóa, ngày càng định hình, phát triển đã mở ra nhiều cơ hội mới, đồng thời làm mòn đi nhiều lợi thế cũ và đặt ra không ít thách thức đối với mọi quốc gia và doanh nghiệp, nhất là trong nắm bắt và ứng dụng các thành tựu công nghệ mới; điều chỉnh hướng và cơ chế quản lý phát triển kinh tế; đào tạo lao động có chuyên môn cao và tạo việc làm mới, bảo đảm an sinh xã hội…

Cơ hội và thách thức mới trong bối cảnh CMCN 4.0 đòi hỏi phát huy tinh thần doanh nghiệp. Đó là tinh thần dũng cảm, quyết tâm và ý chí làm giàu có tổ chức cho mình và cộng đồng, trên cơ sở tuân thủ pháp luật quốc gia và quốc tế, tự trọng, tự tôn, tự hào dân tộc và đề cao trách nhiệm xã hội; sự chủ động và linh hoạt trong phản ứng hiệu quả với những biến động thị trường và chính sách; xây dựng và củng cố sự gắn kết cộng đồng, phát triển các chuỗi liên kết và cung ứng giá trị quốc gia và quốc tế; xử lý hài hòa các lợi ích và khác biệt văn hóa trong kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững cả trong phạm vi quốc gia và khu vực…

Đáng chú ý, tinh thần doanh nghiệp thể hiện tập trung ở sự dám nghĩ, đầu tư thông minh và nâng cao năng suất và chất lượng, giảm giá thành sản phẩm trên cơ sở coi trọng thu hút, đãi ngộ, trọng dụng nhân tài, nâng cao năng lực đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ, thiết bị sản xuất và quản trị doanh nghiệp tiên tiến. Tinh thần doanh nghiệp không chỉ đòi hỏi sự chủ động, tự giác và tự thân của cộng đồng và từng doanh nghiệp, mà còn cần được hun đúc, tôn vinh, chia sẻ và hỗ trợ từ cả hệ thống chính trị và xã hội; sự đột phá mạnh mẽ hơn về tư duy và thể chế; Chính phủ cần tập trung kiến tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân làm thước đo hiệu quả; đổi mới nền giáo dục và đào tạo nghề quốc gia theo hướng thông minh và đi trước một bước, bảo đảm người lao động được chuẩn bị tốt các kỹ năng và phẩm chất cần thiết để hòa nhập và tái hòa nhập thị trường lao động xã hội; phát triển thị trường công nghệ, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là thị trường tài chính đầu tư cho phát triển nghiên cứu, sáng chế và thuận lợi trong thương mại hóa ý tưởng kinh doanh và sáng tạo, để tinh thần cởi mở, sự hứng khởi và niềm tin của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, người dân lan tỏa trong xã hội và thị trường Việt Nam.

THÚC đẩy tinh thần doanh nghiệp trong bối cảnh CMCN 4.0 là thúc đẩy quá trình kiến tạo và đổi mới, đột phá về công nghệ, ý tưởng và chính sách, phát huy các lợi thế và tận dụng các cơ hội, thích ứng với thách thức mới, dũng cảm lựa chọn định hướng mới và khai thác hiệu quả các động lực mới, ngày càng nhận thức rõ hơn về tương lai; không ngừng chủ động, sáng tạo và hoàn thiện mình để trở thành “Doanh nghiệp thông minh” của “Quốc gia thông minh” trên hành trình xây dựng một Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; góp phần xây dựng cộng đồng kinh tế - doanh nghiệp ASEAN tự cường, sáng tạo, ngày càng lớn mạnh, phồn vinh - đối tác lựa chọn hấp dẫn và đầy tiềm năng của doanh nghiệp toàn cầu…!

TS NGUYỄN MINH PHONG