Nâng cao hiệu quả quản lý đất lâm nghiệp

Thứ Ba, 25-06-2019, 05:21

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT), sau ba năm thực hiện đóng cửa rừng tự nhiên, có 37 tỉnh, thành phố có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên với 2.954 dự án, đề nghị chuyển mục đích 136.769 ha rừng, bao gồm rừng tự nhiên 31.932 ha, rừng trồng 68.799 ha, đất chưa có rừng 13.700 ha, đất chưa xác định 22.338 ha.

Bộ NN và PTNT đã rà soát, lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan, đề nghị Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của 86 dự án, tổng diện tích 1.489 ha ở 22 tỉnh, trong đó 963 ha rừng tự nhiên, 364 ha rừng trồng và 164 ha đất chưa có rừng. Theo đánh giá, thực tế tại một số địa phương, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng vẫn diễn biến khá phức tạp, nhất là đối với rừng do các công ty lâm nghiệp chuyển giao về chính quyền địa phương quản lý.

Trong những tháng đầu năm nay, theo Tổng cục Lâm nghiệp, đã xảy ra 32 vụ vi phạm quy định sử dụng đất lâm nghiệp trên cả nước. Trong khi đó, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật đối với đất lâm nghiệp tại một số địa phương chưa được thực hiện thường xuyên; chưa phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất… Tình trạng tranh chấp, lấn chiếm, vi phạm pháp luật đất lâm nghiệp tại nhiều địa phương chưa được giải quyết triệt để, nhiều vụ việc kéo dài nhưng chưa có biện pháp xử lý.

Luật Lâm nghiệp quy định: "Không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng quốc gia; dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp thiết khác được Chính phủ phê duyệt". Ðể thực hiện Luật Lâm nghiệp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các nghị quyết, nghị định, quyết định; Bộ NN và PTNT đã ban hành các thông tư hướng dẫn thi hành. Các địa phương có rừng đã ban hành chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh ủy hoặc UBND cấp tỉnh. Tuy vậy, tình trạng phá rừng để sử dụng đất vào mục đích khác vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi, trong đó nổi cộm là các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, miền trung và Tây Bắc…

HẰM quản lý hiệu quả đất lâm nghiệp, các cơ quan liên quan cần kiểm soát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên. Các địa phương chỉ đạo rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các dự án cần phải chuyển mục đích sử dụng rừng cho nhu cầu quốc phòng, an ninh hoặc các dự án phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cần thiết; tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện, không để xảy ra vi phạm như tại một số địa phương thời gian qua. Bộ NN và PTNT kiến nghị, đối với một số địa phương không thể giải quyết được tình trạng phá rừng, tranh chấp, lấn chiếm đất rừng nghiêm trọng, kéo dài, đề nghị Bộ Công an phối hợp, hỗ trợ điều tra, xử lý các vụ vi phạm. Ðồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương để xảy ra tình trạng phá rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng không đúng quy định phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là đối với một số địa phương đã có kết luận thanh tra, kiểm tra trong thời gian qua.

VŨ THÀNH