Làm việc hiệu quả từ ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết

Thứ Tư, 29-01-2020, 01:43

Người dân vừa đón Tết Canh Tý 2020 với nhiều niềm vui. Đất nước đi qua năm 2019 với nhiều thành tựu, kết quả to lớn, trên hầu khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo của các ngành chức năng, hoạt động chăm lo Tết cho người lao động và các đối tượng chính sách, người có công tại các địa phương được bảo đảm. Tinh thần vui Tết, đón Xuân lành mạnh, an toàn, tiết kiệm được thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không quên nhiệm vụ, thường xuyên bố trí lực lượng xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc, bảo đảm thông suốt, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thường sau mỗi kỳ nghỉ Tết, tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi” đi muộn, về sớm, tranh thủ đi lễ hội, gặp bạn bè… lại xuất hiện trong một bộ phận người lao động, khiến công việc bị đình trệ. Trong khi đó, năm 2020 lại có ý nghĩa quan trọng để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển bền vững dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cùng với đó là sự tham gia sâu vào các hiệp định tự do thế hệ mới đang tạo ra nhiều vận hội cũng như thách thức.

Năng suất lao động nước ta còn thấp so với khu vực và thế giới, ý thức tuân thủ kỷ luật lao động cũng chưa cao. Do đó, để tạo sự khởi đầu tốt đẹp cho năm 2020, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, từng bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần bắt tay ngay vào công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, tăng cường độ lao động, sản xuất bù đắp cho những ngày nghỉ Tết, không tổ chức các hoạt động gây lãng phí, ảnh hưởng năng suất lao động. Làm việc hiệu quả ngay từ ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020, phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2020 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, ngay từ những ngày làm việc đầu Xuân năm mới, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cần thật sự gương mẫu, hành động quyết liệt bằng quyết tâm cao và niềm tin mới từ thành quả đạt được. Chủ động, có kế hoạch chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; quản lý tốt thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, không gây xáo trộn đời sống nhân dân sau Tết; chủ động có kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển, phương tiện giao thông công cộng để nhân dân đi lại và người lao động quay trở lại nơi làm việc được thuận lợi.

VĨNH KHANG