Kỳ vọng lớn từ những người trẻ

Thứ Hai, 01-03-2021, 01:06

Năm vừa qua, Việt Nam trở thành một trong những điểm sáng hiếm hoi của thế giới khi xử lý thành công bài toán khó về phát triển kinh tế gắn với khắc phục hậu quả thiên tai và phòng, chống đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh phức tạp ấy, hòa cùng không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII của toàn bộ hệ thống chính trị, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đã đặt ra năm 2020.

Công tác chuyển đổi phương thức hoạt động của Đoàn cho thấy hiệu quả rõ rệt, thể hiện sự sáng tạo, nhạy bén, linh hoạt ở các cấp, đặc biệt là việc triển khai hoạt động Đoàn, Hội mà không cần dựa quá nhiều vào hiệu ứng đám đông như trước đây. Tuổi trẻ ở các địa phương, đơn vị xuất hiện thường xuyên, thường trực trên mọi mặt trận phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường... nâng cao hơn nữa uy tín với cấp ủy, được cộng đồng ghi nhận, ủng hộ.
 
 Năm 2020 khép lại bốn năm các cấp bộ Đoàn triển khai chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với ba thành công nổi bật: khơi dậy mạnh mẽ khát vọng làm giàu chính đáng của tuổi trẻ; thiết lập cơ chế tham vấn chính sách thường xuyên, định kỳ với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như các bộ; “ươm mầm” được cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp non trẻ nhưng năng động, sáng tạo và hiệu quả, trong đó xuất hiện không ít nhà khởi nghiệp đạt tầm tốp đầu của khu vực. Đây là tiền đề quan trọng giúp Đoàn các cấp bổ sung thêm các giá trị mới vào chương trình, cụ thể như xây dựng Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với mục tiêu trở thành một kênh kết nối trực tiếp về vốn giữa các startup tiềm năng và những nhà đầu tư. Song song với đó, tổ chức Đoàn, Hội có thể kêu gọi các doanh nghiệp uy tín tham gia, thành lập hội đồng tư vấn, cố vấn để đồng hành với cộng đồng khởi nghiệp trẻ; tăng cường các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ theo chuỗi gắn với thực hành; từng bước số hóa lĩnh vực khởi nghiệp phù hợp các đối tượng thanh niên khác nhau...
 
 Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào những vấn đề có tính chất “ngọn” mà quên đi phần “gốc” là công tác giáo dục - đào tạo, thì quá trình thanh niên tham gia chuyển đổi số có nhiều khả năng sẽ dần thoái trào, kém hiệu quả. Vì vậy, Đoàn, Hội các cấp cần phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành liên quan nhằm nỗ lực đặt nền móng cho chuyển đổi số trong việc dạy và học. Từ đó, dần thay đổi nhận thức, tư duy về các phương pháp hiện đại, mang tính chất “đi tắt đón đầu” cho thế hệ tương lai nước nhà ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường. Đối với thanh niên, có thể thử nghiệm những chính sách mới liên quan chuyển đổi số thay vì chờ đợi những thay đổi về mặt pháp luật. Được biết, T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đang xây dựng chương trình làm việc của Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ tư xoay quanh vấn đề chuyển đổi số. Tin tưởng rằng, đây sẽ là “đòn bẩy” mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của các chuyên gia, nhà khoa học trẻ, thúc đẩy “đầu tư” chất xám vào công tác mang tính chất quyết định trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này.
 
 Một trong những dấu mốc quan trọng đối với tuổi trẻ cả nước trong năm qua là việc Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thanh niên năm 2020. Có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021, đây được kỳ vọng là bước tiến mới nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết Hội nghị T.Ư lần thứ 7 khóa X của Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, đồng thời hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với thanh niên gắn với đẩy mạnh hội nhập quốc tế. T.Ư Đoàn đã nhanh chóng ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, xây dựng phương án để kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt nhiều đề án mang tính chiến lược, cụ thể như: phát hiện, bồi dưỡng, phát huy thanh niên có tài năng; khởi nghiệp của thanh niên; thu hút cán bộ trẻ, cán bộ trưởng thành từ cơ sở tham gia công tác tại cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp... Đồng thời, rà soát để đề xuất Chính phủ thay thế, bãi bỏ, sửa đổi hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án về thanh niên phù hợp hơn với Luật Thanh niên năm 2020.
 
 Các văn kiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã dành nhiều nội dung bàn về thế hệ chủ nhân tương lai nước nhà, gắn với mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045 của dân tộc. Trong phương hướng đó, có trách nhiệm lớn của tuổi trẻ hôm nay, đặc biệt là thiếu niên, nhi đồng, sẽ trở thành lực lượng thanh niên của năm 2030, hạt nhân quan trọng góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chính những khó khăn, thách thức ở thời điểm hiện tại sẽ mang lại những cơ hội chưa từng có, để những người trẻ vận dụng sự sáng tạo, tính tiên phong, nhạy bén, thổi bùng ngọn lửa của tinh thần dân tộc, cống hiến nhiều hơn nữa trên mọi lĩnh vực, kiến tạo các giá trị mới, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong đợi.
 

 LINH PHAN