Kiến trúc Nam Tư: Utopia từ bê tông

Thứ Năm, 19-07-2018, 16:59

NDĐT - Các kiến ​​trúc sư thời hậu chiến của Nam Tư phản ứng với những nhu cầu và ảnh hưởng mâu thuẫn của thời đại bằng cách phát triển một lối kiến ​​trúc vừa phù hợp vừa khác biệt với các thiết kế ở những nơi khác ở châu Âu và đưa nó lên một tầm vóc mới.

Đài tưởng niệm trận chiến Sutjeska. Miodrag Živković, 1965–71, Tjentište, Bosnia và Herzegovina

Quảng trường Cách mạng (Quảng trường Cộng hòa ngày nay). Edvard Ravnikar, 1960–74, Ljubljana, Slovenia

Tháp truyền hình Avala(bị phá hủy năm 1999 và được xây dựng lại vào năm 2010), núi Avala, gần Belgrade, Serbia. Uglješa Bogunović, Slobodan Janjić và Milan Krstić, 1960–65.

Đài tưởng niệm khởi nghĩa của nhân dân Kordun và Banija. Berislav Šerbetić và Vojin Bakić, 1979–81, Petrova Gora, Croatia.

Đài tưởng niệm các liệt sĩ trong cuộc đấu tranh giải phóng nhân dân. Živa Baraga và Janez Lenassi, 1965, Ilirska Bistrica, Slovenia

Thư viện Quốc gia và Đại học Kosovo. Andrija Mutnjaković, 1971–82, Pristina, Kosovo

Khối nhà Braće Borozan. Dinko Kovačić và Mihajlo Zorić, 1970–79. Split, Croatia.

Trung tâm viễn thông. Janko Konstantinov, 1968–81, Skopje, Macedonia

Tòa nhà văn phòng S2. Milan Mihelič, 1972–78, Ljubljana, Slovenia

Nhà thờ Hồi giáo Trắng Šerefudin. Zlatko Ugljen, 1969–79, Visoko, Bosnia và Herzegovina

Đài tưởng niệm Ilinden Uprising. Jordan và Iskra Grabul, 1970–73, Kruševo, Macedonia

Ảnh Valentin Jeck, Moma, 2016

HÀ MY