Bảo đảm an sinh xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương do Covid-19 trong ASEAN

Thứ Tư, 10-06-2020, 22:45
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại hội nghị trực tuyến AMMSWD (Ảnh:Vietnamplus).

NDĐT- Tại Hội nghị đặc biệt của các Bộ trưởng ASEAN phụ trách Phúc lợi xã hội và Phát triển (AMMSWD) diễn ra trực tuyến vào chiều 10-6, các Bộ trưởng nhất trí thông qua Tuyên bố chung về giảm thiểu tác động của Covid-19 đến các nhóm dễ bị tổn thương trong ASEAN.

Ngày 10-6, Hội nghị đặc biệt của các Bộ trưởng ASEAN phụ trách Phúc lợi xã hội và Phát triển (AMMSWD) nhằm giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 đến các nhóm dễ bị tổn thương đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tham dự chương trình có 10 Bộ trưởng phụ trách Phúc lợi và Phát triển xã hội đến từ các nước thành viên ASEAN và Tổng thư ký ASEAN.

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị.

Đây là sáng kiến do Lào, với vai trò Chủ tịch AMMSWD đương nhiệm, đề xuất và nhận được sự ủng hộ của Việt Nam với vai trò Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2020. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, đã và đang ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của người dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương.

Hội nghị ghi nhận chia sẻ của các Bộ trưởng ASEAN về những chính sách, chương trình liên quan đến an sinh và phúc lợi xã hội cũng như các hỗ trợ của từng quốc gia cho người dân, đặc biệt là cho các nhóm dễ bị tổn thương chịu ảnh hưởng bởi tác động của Covid-19. Các nước cũng đề xuất những khuyến nghị về thúc đẩy an sinh và phúc lợi xã hội trong khu vực.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng đã thảo luận và nhất trí thông qua Tuyên bố chung về giảm thiểu tác động của Covid-19 đến các nhóm dễ bị tổn thương trong ASEAN. Nội dung bản Tuyên bố nhấn mạnh việc bảo đảm an sinh xã hội và tăng cường khả năng phục hồi cho người nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương trong và sau đại dịch Covid-19.

Các Bộ trưởng giao cho Hội nghị quan chức cấp cao phụ trách Phúc lợi xã hội và Phát triển (SOMSWD) là cơ quan đầu mối thúc đẩy thực hiện Tuyên bố này cũng như bảo đảm an sinh xã hội và giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 đến các nhóm dễ bị tổn thương thông qua các hoạt động hợp tác khu vực trong các lĩnh vực liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung đánh giá cao nỗ lực của Lào và Ban Thư ký ASEAN trong tổ chức Hội nghị này. Đây là một sáng kiến đúng thời điểm và có ý nghĩa, góp phần triển khai kết quả của Hội nghị Cấp cao ASEAN và ASEAN+3 trực tuyến đặc biệt về Covid-19 cũng như Tuyên bố Chủ tịch về Ứng phó chung của ASEAN trước dịch bệnh Covid-19.

Chia sẻ với Hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, đại dịch Covid-19 tác động đến tất cả người dân trong xã hội, trong đó người lao động, người nghèo, người yếu thế là những nhóm bị tổn thương nhiều nhất.

Cùng quan điểm với các Bộ trưởng ASEAN, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng nhận định, những bất ổn kinh tế lâu dài sẽ kéo theo gia tăng bất ổn xã hội. Do đó, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam đề nghị các nước thành viên ASEAN tiếp tục nỗ lực, tăng cường hợp tác liên ngành ở cấp quốc gia và khu vực trong hiện thực hóa bản Tuyên bố chung của Hội nghị, cũng như thúc đẩy an sinh xã hội, ứng phó sẵn sàng với những khủng hoảng, thảm họa và dịch bệnh, để bảo đảm những người dễ bị tổn thương và bị thiệt thòi không ai bị bỏ lại phía sau.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tin rằng, với sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao và các hành động chính sách ở cấp khu vực, ASEAN sẽ sớm cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn này, khôi phục kinh tế và xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.

* Tuyên bố chung về giảm thiểu tác động của Covid-19 đến các nhóm dễ bị tổn thương trong ASEAN nhấn mạnh bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường khả năng phục hồi cho người nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương trong và sau đại dịch Covid-19.

Các Bộ trưởng AMMSWD sẽ hợp tác chặt chẽ để:

Thứ nhất, bảo đảm tiếp cận kịp thời với an sinh xã hội và phân bổ hợp lý nguồn lực từ quỹ công cho chi tiêu xã hội.

Thứ hai, bảo vệ quyền, an toàn và nhân phẩm.

Thứ ba, bảo đảm sức khỏe và an toàn của các cán bộ công tác xã hội tại các tuyến đầu trong việc ứng phó với đại dịch.

Thứ tư, tăng cường hợp tác liên ngành ở cấp quốc gia và khu vực.

Thứ năm, xây dựng các chương trình phục hồi sau đại dịch một cách toàn diện.

Thứ sáu, xây dựng các kế hoạch và biện pháp mang tính liên tục, bảo đảm sự hòa nhập khuyết tật, có đáp ứng giới, nhạy cảm với lứa tuổi và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em.

Thứ bảy, thực hiện các chính sách hướng tới các đối tượng dễ bị tổn thương cũng như giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực đối với người già, phụ nữ, đặc biệt là trẻ em.

XUÂN ANH