Chuyện thời sự

Lý lẽ yếu!

Thứ Năm, 27-08-2020, 03:12

Một lần nữa, nỗ lực của Mỹ nhằm áp đặt trừng phạt I-ran lại bị bác bỏ. Trong thông báo ngày 25-8 về kết quả tập hợp ý kiến của 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc (LHQ), đại diện In-đô-nê-xi-a, nước giữ ghế Chủ tịch HĐBA trong tháng 8 nêu rõ, không có sự đồng thuận trong cơ quan quyền lực cao nhất LHQ về đề xuất của Mỹ nhằm áp đặt lại tất cả các lệnh trừng phạt của LHQ đối với I-ran.

Sau thất bại tại cuộc bỏ phiếu của HĐBA về dự thảo nghị quyết kéo dài lệnh cấm vận vũ khí chống I-ran, tuần trước, Mỹ tiếp tục kích hoạt “quy trình đảo ngược”, theo thỏa thuận hạt nhân I-ran ký với nhóm P5+1 năm 2015, mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Lý lẽ của Mỹ là, áp dụng điều khoản trong JCPOA, các cường quốc có quyền đề xuất áp đặt lại các lệnh trừng phạt của LHQ, nếu I-ran không tuân thủ thỏa thuận. 

Tuy nhiên, theo thông báo của In-đô-nê-xi-a, có tới 13 trong 15 nước ủy viên HĐBA phản đối, cho rằng đề xuất của Mỹ không có cơ sở. Mỹ đã rút khỏi JCPOA năm 2018, vì thế không có quyền áp đặt cơ chế trong khuôn khổ thỏa thuận này. Quốc gia giữ ghế HĐBA trong tháng 9 tới là Ni-giê khẳng định, động thái của Mỹ nhằm áp đặt lại trừng phạt I-ran là bất hợp pháp.

Viện dẫn điều khoản trong bản thỏa thuận mà Mỹ đã đơn phương từ bỏ rõ là “lý lẽ yếu”. Đề nghị của Mỹ vì thế khó lòng được ủng hộ.

LONG QUÂN