Cần hành động ngay

Thứ Năm, 12-09-2019, 02:45

ỦY ban toàn cầu về thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) vừa công bố báo cáo kêu gọi tất cả các nước cần đầu tư để bảo vệ trước các tác động do BĐKH gây ra, nếu không sẽ phải trả một cái giá đắt hơn.

Theo báo cáo, các nước trên thế giới cần đầu tư 1.800 tỷ USD vào năm lĩnh vực chủ chốt trong thập kỷ tới nhằm giúp giảm bớt tác động nghiêm trọng do hiện tượng Trái đất ấm lên, đồng thời có thể mang lại hơn 7.000 tỷ USD lợi ích kinh tế.

Mức lợi ích này dựa trên tính toán của Ngân hàng Thế giới (WB) rằng mức độ thiệt hại do BĐKH gây ra đang gia tăng, ở mức trung bình trên toàn cầu là khoảng 1,5%/năm. Báo cáo cho rằng năm lĩnh vực cần đầu tư khẩn cấp nhất hiện nay, gồm hệ thống cảnh báo sớm, hạ tầng cơ sở chống chịu khí hậu, bảo vệ rừng đước, cải thiện tài nguyên nước sạch và canh tác nông nghiệp tốt hơn.

Báo cáo nhấn mạnh: “Chúng ta phải đầu tư với nỗ lực không mệt mỏi để thích nghi với tình trạng BĐKH. Bởi nếu không hành động, vào năm 2030, BĐKH có thể đẩy hơn 100 triệu người ở những nước đang phát triển xuống dưới ngưỡng mức nghèo đói”.

ĐỨC NAM