Chuyện thời sự

Hình phạt... xanh!

Thứ Bảy, 07-11-2020, 02:55

Trong nỗ lực giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) vừa đưa một sáng kiến thú vị: Nộp phạt bằng... trồng cây xanh!

Theo đó, thay vì nộp phạt bằng tiền, các doanh nghiệp vi phạm luật và quy định về bảo vệ môi trường có thể chọn hình thức trồng cây, trong không gian của công ty, hoặc tại các trường học, địa điểm công cộng hay cơ sở tôn giáo. Với giá quy định 11 USD/cây, doanh nghiệp vi phạm phải trồng đủ số lượng cây tương ứng mức tiền phạt.

Sáng kiến nêu trên nằm trong khuôn khổ dự án của Cơ quan phát triển và bảo vệ môi trường (EPDA) của Tiểu vương quốc Rát An Khai-ma (RAK) thuộc UAE, nhằm khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp đóng góp vào nỗ lực chung chống biến đổi khí hậu. EPDA ước tính, mỗi cây trưởng thành có thể hấp thu 22 ki-lô-gam khí CO2 mỗi năm. Trồng được 10 nghìn cây con, RAK hy vọng sẽ có thể giảm 20 tấn CO2.

Vốn là vùng đất khô cằn, mưa khan hiếm và nhiệt độ mùa hè có lúc tới 500C, UAE càng thấm thía tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Hình thức xử phạt "xanh" được kỳ vọng thúc đẩy các doanh nghiệp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, cũng như trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Ngân An