Kịch bản điện mùa khô

Thứ Bảy, 28-04-2018, 07:36

Năm 2018 được xem là năm có dự trữ về thủy điện tốt so với nhiều năm trở lại đây, tuy nhiên, vận hành hệ thống điện chưa phải đã hết khó khăn do hệ thống điện miền nam vẫn chưa tự cân đối được, phải nhận lượng điện rất lớn từ miền bắc và miền trung qua đường dây 500 kV với sản lượng điện nhận khoảng 25% tổng nhu cầu toàn miền.

Để đáp ứng đủ nhu cầu điện với tốc độ tăng trưởng kinh tế đã được Quốc hội thông qua từ 6,5%-6,7%, và đáp ứng nhu cầu điện cao điểm từ tháng 4 đến tháng 6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tính toán hai kịch bản: Thứ nhất, kịch bản phụ tải cơ sở, theo phương án phụ tải năm tăng trưởng 10,5%, tổng phụ tải mùa khô đạt 106,18 tỷ kWh; Thứ hai là kịch bản phụ tải kiểm tra,theo phương án phụ tải tăng trưởng 11,56%, tổng phụ tải mùa khô đạt 106,73 tỷ kWh.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Ngô Sơn Hải cho biết, từ cuối năm 2017 và ba tháng đầu năm 2018, EVN đã tập trung sửa chữa, củng cố các tổ máy thủy điện, các tổ máy nhiệt điện than, tua-bin khí; bố trí hợp lý lịch bảo dưỡng các tổ máy năm 2018; tích nước các hồ thủy điện đến mực nước dâng bình thường để bảo đảm khả dụng nguồn cao nhất cho mùa khô, đặc biệt là các nguồn thủy điện miền nam và nam miền trung giữ nước trong hồ thủy điện ở mức cao nhất.

Tuy nhiên, cứ đến mùa khô, một vấn đề được đặt ra gay gắt không kém cung ứng điện, đó là bảo đảm nước cho nhu cầu tưới tiêu, đẩy mặn, cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân trong các tháng mùa khô theo yêu cầu của các địa phương. EVN quyết định điều tiết các hồ chứa năm 2018 bảo đảm tuân thủ quy trình vận hành liên hồ/đơn hồ được phê duyệt, trong đó ưu tiên ở mức cao nhất có thể cho các mục tiêu nói trên.

Bên cạnh đó, EVN cũng chỉ đạo các Công ty thủy điện và các Tổng công ty phát điện 1,2,3 chủ động làm việc với các địa phương có yêu cầu cung cấp nước hạ du để thống nhất nhu cầu cấp nước trên tinh thần tiết kiệm nước tối đa; củng cố thiết bị để vận hành ổn định các tổ máy nhiệt điện than ngay từ đầu năm 2018, đặc biệt là nhiệt điện than miền nam (Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4, Duyên Hải 1, Duyên Hải 3); chủ động tìm kiếm, nhập khẩu than bảo đảm cung cấp đủ nhiên liệu để huy động các nhà máy nhiệt điện than nhập khẩu Duyên Hải 3, Vĩnh Tân 4; chỉ đạo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, các Tổng công ty Điện lực tăng cường kiểm tra, củng cố lưới điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, nhân lực để xử lý nhanh sự cố; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nâng cao ý thức tiết kiệm điện của cộng đồng xã hội và doanh nghiệp.

Dù các kịch bản được tính toán kỹ, nhưng để không xảy ra sự cố hệ thống điện còn đòi hỏi ý thức tự giác trong sử dụng điện. Điều đó cần đến sự chung sức của cả cộng đồng! Tiết kiệm điện không chỉ là chuyện của mùa khô, bởi đó chính là sử dụng trách nhiệm nguồn tài nguyên không vô tận!

MAI HƯƠNG