Việc của mỗi người

Thứ Năm, 28-02-2019, 21:45

- Bữa nay sao, anh Ba?

- Bữa nay...

- Bộ anh Ba tính bàn chuyện hội nghị thượng đỉnh sao?

- Chuyện đó quá tầm anh em mình. Chỉ bàn công chuyện nội bộ thành phố thôi.

- Ý anh Ba là...

- Là hôm rồi, đọc báo thấy nói trong buổi làm việc với mấy bác ở trển về, lãnh đạo thành phố đã nêu quyết tâm là loại cán bộ suy thoái, tiêu cực ra khỏi cấp ủy, chính quyền các cấp.

- Chuyện đó hay mà, anh Ba!

- Thì có ai biểu là không hay đâu Tư. Quá hay nữa là đằng khác. Cái chính là...

- Là sao, anh Ba?

- Một mình cấp ủy, chính quyền không dễ làm được việc đó!

- Vậy phải cần thêm ai trợ giúp?

- Còn ai vô đây nữa!

- Đoạn nầy em không hiểu?

- Là những người như anh với chú mầy đây!

- Anh với em thì giúp được chi?

- Chú mầy chậm hiểu quá đi! Anh với chú mầy là dân thường, đúng không?

- Đúng quá đi chớ, không phải dân thì là ai đây?

- Nghĩa là người dân phải xúm vô cùng với cấp ủy, chính quyền làm việc đó!

- Cụ thể là...?

- Đơn giản thôi mà! Không hùa theo cái sai của cán bộ. Không chấp nhận “im lặng là vàng” mặc ai làm chi thì làm để tránh phiền toái cho mình. Mà thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải lên tiếng đấu tranh. Có đấu tranh mới lộ rõ ra ông cán bộ nào suy thoái, tiêu cực. Nhìn mấy cái chuyện…

- Chuyện chi?

- Như xây nhà không phép, sai phép hay những chuyện lùm xùm khác diễn ra bao lâu nay vẫn chưa xử lý dứt điểm, ngoài sự thiếu trách nhiệm của những người có trách nhiệm thì còn có sự thỏa hiệp, thờ ơ của người dân nữa. Nếu thấy ai làm sai, tất cả đều lên tiếng phản đối liền cùng với hành động cụ thể thì đâu có ai dám làm liều, làm ẩu.

- Giờ thì em hiểu ra rồi. Đừng nghĩ việc loại bỏ mấy cán bộ suy thoái, tiêu cực là việc riêng của cấp ủy, chính quyền mà phải coi đó là việc của mình để có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện.

- Chính xác! Đó cũng là việc của mỗi người.

TƯ BÚA